xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tag et gratis diplommodul og bliv rustet til at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen

Der åbnes nu for tilmelding til et gratis diplommodul til ledere og nøglepersoner i ældreplejen. Uddannelsen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og skal klæde deltagerne på til systematisk at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen.

29 OKT 2020

Som led i udmøntningen af den nationale ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd på ældreområdet’ fra 2019, offentliggør Sundhedsstyrelsen i slutningen af året nye anbefalinger og inspiration til arbejdet på området. Anbefalingerne indgår i en pakke med tiltag og indsatser, der skal klæde ledere og medarbejdere i ældreplejen på til at kunne forebygge og håndtere voldsomme episoder og udadreagerende adfærd.  

Diplommodulet skal styrke ledere og medarbejdere i ældreplejen til at arbejde mere systematisk med udadreagerende adfærd hos primært borgere med demens og dermed øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere. 

”Arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen er komplekst og kræver en målrettet indsats. De kommende anbefalinger skal understøtte en systematisk indsats på området med udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor indsatser både skal understøtte borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed for at lykkes. Derfor er vi nu rigtig glade for, at kunne tilbyde dette diplommodul til ledere og nøglepersoner i ældreplejen, som en hjælp til at udvikle og kvalificere indsatsen yderligere,” fortæller sektionsleder Sara Louise Friis Rose. 

Diplommodulet henvender sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, demenskoordinatorer og nøglepersoner i ældreplejen, der har ansvar for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen. 

Diplommodulet tages på deltid og strækker sig over 8 dage. Undervisningen vil være praksisnær og veksle mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning med teoretiske oplæg, diskussioner og gruppearbejde.

De første hold starter til februar og marts 2021 i henholdsvis Odense og Ålborg, og der er plads til 25 deltagere pr. hold. 

Der er i tilrettelæggelsen af modulet taget udgangspunkt i, at man kan deltage mindst 1 og højst 5 personer fra hver kommune / arbejdsplads. 

Det vil være muligt at tilmelde sig diplommodulet forår og efterår både i 2021 og 2022. I efteråret 2021 foregår undervisningen i Kolding og København. I alt forventes, at der udbydes 200 gratis pladser frem til udgangen af 2022. 

Modulet udbydes af og er udviklet i samarbejde med professionshøjskolen UCN. 

Læs mere om diplommodulet og tilmelding (hos UCN):

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære sygepleje - set i et dobbeltperspektiv