xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen offentliggør i dag status på COVID-19 ved indgangen til 5. epidemiuge

Ved indgang til den danske epidemis femte uge d. 30 marts vurderer vi, at der fortsat er spredning af COVID-19 i samfundet, og at der vil ses en stigning i antal påviste tilfælde, antal indlagte og intensiv patienter i den kommende uge. Men det er samtidig vurderingen fra Statens Serum Institut, at smittespredningen er bremset lidt op, hvilket kan tyde på en begyndende effekt af regeringens tiltag.

30 MAR 2020

”Vi præsenterer i dag en ny revideret prognose for COVID-19 epidemien. Vi vil i den kommende uge stadig se et øget antal smittede og  indlagte. Men der er også grund til optimisme. Det ser ud til, at epidemikurven bøjer af, og at smittespredningen mindskes.” siger direktør Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen. 

Den gunstige udvikling skal stadig fortolkes med et vist forbehold, og det er væsentligt, at vi følger epidemiens udvikling tæt i den kommende uge. Men der virker sandsynligt, at epidemiforløbet er skiftet fra et kortvarigt 12-ugers forløb til et meget langstrakt forløb, hvor vi vil se et lavere toppunkt. 

Det vurderes samtidig, at vi er i 5. epidemiuge, og dermed en uge længere fremme i epidemien end tidligere antaget. 

”Der er i prøver fra influenzaovervågningen påvist tilfælde af COVID-19 allerede i den første uge af marts. Det betyder, at der var samfundssmitte tidligere, end vi først har antaget. Vi har derfor grundlag for mere præcist at sige, hvilken uge vi er i. Og vi går derfor i dag ind i d. 5. epidemiuge”, siger Søren Brostrøm.  

I statusrapporten beskrives en række indsatser, som Sundhedsstyrelsen vil have fokus på i den kommende uge. Det er fortsat utroligt vigtigt at fastholde et stort fokus på forebyggende tiltag, der kan reducere smittespredningen i det danske samfund, særligt med fokus på sårbare grupper, og tiltag som kan forventes at have en positiv effekt på  belastning af sygehusene. 

Læs mere i rapporten "COVID-19 i Danmark - Status ved indgang til 5. epidemiuge"