xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Stort set alle kender Sundheds­styrelsens coronaråd – informations­kampagne når bredt ud

Ved hjælp af en omfattende kommunikationsindsats er Sundhedsstyrelsen nået ud til næsten hele befolkningen med råd og anbefalinger i forbindelse med corona-epidemien. Anbefalinger, som i meget høj grad er blevet fulgt af befolkningen.

12 MAJ 2020

Der bliver vasket hænder, der bliver hostet og nyst i ærmet, og der bliver holdt afstand. Med andre ord har der de seneste måneder været en enorm opbakning og vilje i hele befolkningen til at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger, og langt de fleste gør, hvad de kan for at bidrage til, at coronavirus ikke spreder sig.

Den opbakning er en væsentlig grund til, at vi i Danmark nu kan begynde at åbne samfundet igen, og den er samtidig udtryk for, at Sundhedsstyrelsens omfattende kommunikationsindsats har haft en meget stor og vigtig effekt.

”Vores anbefalinger og budskaber har fået en enorm udbredelse på tværs af køn, alder og uddannelsesbaggrund. Vi har haft stort fokus på, at vores budskaber har været forståelige og er nået ud til borgere i alle aldre og befolkningsgrupper, og vi er glade for, men også stolte over, at danskerne har taget så godt imod vores råd og budskaber,” fortæller Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

At det er lykkedes at nå så bredt ud med anbefalingerne skyldes, at Sundhedsstyrelsen de seneste måneder har kørt en bred og omfattende kommunikationsindsats i en størrelsesorden ud over det sædvanlige. Det har været afgørende, at budskaberne og kendskabet til coronavirus hurtigt nåede ud til hele befolkningen, og derfor har Sundhedsstyrelsen gjort brug af mange forskellige typer medier og platforme.

”For at nå ud til så mange som muligt, har vi gjort brug af forskellige formater og medier, og vi har afprøvet mange forskellige virkemidler undervejs. Og det spænder vidt – fra den klassiske informationskampagne på tv, til samarbejde med influencers, som har stillet deres kanaler til rådighed. Vi har været i en ekstraordinær situation, tingene har indimellem skulle gå rigtig stærkt, og vi har også ramt forkert nogle gange, hvilket ikke undgås. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået lavet en evaluering af indsatsen for at blive klogere på, hvad vi skal gøre anderledes en anden gang,” siger Niels Sandø.

Stort kendskab og stor udbredelse blandt befolkningen

Evalueringer og analyser er altid en vigtig del af Sundhedsstyrelsens arbejde og et redskab til at lære af erfaringer og blive bedre til lignende opgaver i fremtiden. Og det gælder selvfølgelig også den massive kommunikationsindsats, som er sat i gang for at informere borgerne bedst muligt om den igangværende epidemi.

For at sikre, at budskaberne er nået ud til hele befolkningen og har haft den ønskede virkning, har Sundhedsstyrelsen fået gennemført analyser af befolkningens kendskab til de vigtigste budskaber og råd i forbindelse med corona-epidemien. Analyserne viser, at næsten hele befolkningen er bevidste om, at have set Sundhedsstyrelsens budskaber, og at hele 93 procent af alle adspurgte er enige eller delvist enige i, at Sundhedsstyrelsens kommunikation er troværdig.

”Vi har aldrig tidligere gennemført en så omfattende og så ressourcekrævende kampagne. Derfor er det naturligvis en stor tilfredsstillelse at se rapportens resultater. Vores mål har været, at nå ud til hele befolkningen med vores vigtige budskaber, og det er lykkedes over al forventning,” siger Niels Sandø.

Alle kommunikations-, kampagne- og informationsmateriale er tilgængeligt for alle på den særlige COVID-19-hjemmeside, som Sundhedsstyrelsen har etableret som led i den borgerrettede kommunikationsindsats. Derudover har Sundhedsstyrelsen oprettet en Facebookside, hvor ansatte besvarer spørgsmål, deler information og med mellemrum arrangerer live-udsendelser, hvor sidens mere end 100.000 følgere kan stille spørgsmål til fagpersoner.

Sundhedsstyrelsens borgerrettede kommunikationsindsats om ny coronavirus/COVID-19