xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Samarbejds­modeller har givet mere sammenhæng i forløbene for borgere med multipel sklerose

Der er positive erfaringer med at afprøve forskellige modeller for samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og tre kommuner. Det viser en ny evaluering af en satspulje. Rapporten beskriver, at flere af de afprøvede modeller har forbedret sammenhængen i og kvaliteten af borgernes forløb både før, under og efter indlæggelse på Sclerosehospitalerne.

01 JUL 2020

Sclerosehospitalerne og tre kommuner (Vejen, Morsø og Kalundborg) har siden 2017 afprøvet i alt 18 forskellige samarbejdsmodeller, der skal sikre et sammenhængende rehabiliteringstilbud for borgere med multipel sklerose. I alt var der afsat 6 mio. kr. i en satspulje til formålet.

I Danmark har ca. 14.300 personer sygdommen multipel sklerose (MS). Forekomsten er en af verdens højeste, og den er stigende, dels fordi flere diagnosticeres med sygdommen, og dels på grund af forlænget levetid hos personer med MS. Sygdommen kan have vidt forskellige forløb hos den enkelte, men alle oplever i løbet af deres sygdomsforløb en forringelse af deres funktionsevne.

Flere af de afprøvede samarbejdsmodeller har vist gode resultater. Det gælder både modeller, der bl.a. har arbejdet med at styrke eksisterende kommunikationsmetoder og overlevere viden, og modeller der har afprøvet forskellige koordinatorordninger i projektkommunerne.

Sclerosehospitalerne og projektkommunerne tager de gode erfaringer med i deres videre arbejde med borgere med MS. De afprøvede modeller vil også kunne bruges af andre kommuner og tilpasses efter forholdene i den enkelte kommune.

Sundhedsstyrelsen vil trække på resultater og erfaringerne fra projekterne i de kommende tværsektorielle anbefalinger for mennesker med MS, der skal styrke den høje faglige kvalitet i den samlede indsats på tværs af sygehuse, kommuner og praksisområdet. Anbefalingerne forventes offentliggjort ultimo 2020.

Evaluering af satspuljen Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne