xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Risikovurdering, strategi og tiltag ved COVID-19-epidemi i Danmark

Sundhedsstyrelsen har gennemgået de mulige risici og scenarier for smittespredning i Danmark i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19.

10 MAR 2020

Rapporten beskriver de mulige epidemiske udviklinger af coronavirus/COVID-19, den forventede sygdomsbyrde og hvilke tiltag, der kan iværksættes for at afbøde virkningerne af en epidemi.

Målet med rapporten er at danne et planlægningsgrundlag for håndteringen af patienter med coronavirus i sundhedsvæsnet og i det øvrige samfund.

Strategien i rapporten bygger på en model med fire faser:

  • Fortsat inddæmning
  • Vedvarende, men sporadisk smittespredning
  • Udbredt og vedvarende smittespredning med stigende pres på sundhedsvæsenet
  • Udbredt og vedvarende smittespredning med utilstrækkelig behandlingskapacitet

”Rapporten beskriver, hvordan overvågning og beredskab kan tilpasses til epidemiens udvikling. Vi er nu i en situation, hvor vi skal være klar til med kort varsel at ændre strategi fra inddæmning til afbødning. Vi skal fortsat satse benhårdt på at forebygge smittespredning i samfundet med nye tiltag, samtidig med at vi mindsker sygdomsbyrden og bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen vil løbende opdatere strategien. Den bliver desuden løbende suppleret med den konkrete faglige rådgivning, der bliver givet til regioner, kommuner, klinikere, praktiserende læger samt til øvrige myndigheder, organisationer og virksomheder m.v.

COVID-19: Risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark