xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdatering af Vejledning om forebyggelse af COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen med en uddybning om proceduren for test af borgere og personale, så vejledningen følger nye retningslinjer.

20 MAJ 2020

I den opdaterede vejledning er informationen om proceduren for test af borgere og personale opdateret, så den stemmer overens med Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteopsporing af nære kontakter.

I vejledning er det således præciseret, at i særlige tilfælde, hvor en borger eller personale er nær kontakt til en smittet, skal de følge det nye testprogram, som er beskrevet i retningslinjen for smitteopsporing af nære kontakter. I alle andre tilfælde skal borgere og personale, der testes negative for ny coronavirus ved den første undersøgelse af udbrud på et plejehjem, testes igen efter 7 dage. Den ekstra test skal hjælpe til at vurdere, om udbruddet er under kontrol. 

Endvidere er besøg på plejecentre præciseret i henhold til Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Arbejdsgiveransvar i forhold til håndtering af personale, som udviser symptomer er ligeledes præciseret.

Læs vejledningen her