xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan kan plejecentre, bosteder og andre institutioner forebygge spredning af COVID-19?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en vejledning til ledere på sundheds-, social- og ældreområdet med anbefalinger til forebyggelse af smittespredning og håndtering af borgere mistænkt eller smittet med COVID-19 på fx plejecentre og bosteder.

08 APR 2020

Når den kontrollerede genåbning af samfundet begynder efter påske, øges risikoen for større smittespredning i samfundet. For fortsat at kunne beskytte borgere i særlige risikogrupper mod smitte, skærper Sundhedsstyrelsen fokus på forebyggelse af smittespredning og håndtering af udbrud af ny coronavirus/COVID-19 på plejecentre, bosteder og lignende plejeinstitutioner. 

”Beboerne på blandt andet plejehjem og botilbud er nogle af de mest sårbare i vores samfund, og det er derfor afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at ældre og andre risikogrupper bliver smittet med COVID-19. Og hvis et udbrud opstår, er det vigtigt at personalet ved, hvordan man hurtigt får isoleret beboere og medarbejdere med smitte,” siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. 

Den nye vejledning giver konkrete anbefalinger til ledere og kommunale forvaltninger om fx:

  • Organisering af kommunernes hygiejneindsats
  • Indsatser til at forebygge smitte
  • Procedurer når en eller flere borgere får COVID-19 i en institution
  • Vejledning om anvendelse af isolation og værnemidler

”Mange kommuner har allerede gode planer og erfaringer, som tager højde for at forebygge smitte, og vi håber, at vejledningen kan understøtte deres arbejde. Vejledningen støtter kommunerne i at tilrettelægge en fagligt funderet plan for at forebygge smittespredning, så man er klar til at håndtere eventuelle udbrud på plejecentre og bosteder,” fortæller Mads Biering la Cour. 

Vejledningen er målrettet kommunale, selvejende og private institutioner på sundheds-, social- og ældreområdet. Der er et særskilt fokus på organiseringen af kommunernes hygiejneindsats, og derfor er vejledningen også relevant for kommunernes og leverandørers hygiejneansvarlige medarbejdere.

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner