xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Der bliver røget i hver sjette husstand

Sundhedsstyrelsens fjerde delrapport om Danskernes Rygevaner 2019 viser, at der bliver røget i 16 procent af alle husstande og i 9 procent af husstande med hjemmeboende børn. Rapporten beskriver eksponering for tobaksrøg, både indendørs og udendørs.

03 SEP 2020

Når man bliver udsat for tobaksrøg, øger det risikoen for at udvikle flere former for kræft, hjerte-kar-sygdomme, astma og infektioner i luftvejene. Og vi ved, at børn er særligt sårbare over for røg i omgivelserne. 

Derfor er det bekymrede, at delrapport 4 af Danskernes Rygevaner 2019 viser, at fem procent dagligt eller flere gange om ugen ryger indendørs, hvor der er hjemmeboende børn i husstanden, mens tre procent bruger e-cigaretter indendørs i husstande, hvor der er hjemmeboende børn. 

”Der er en særlig opgave i forhold til at sikre, at alle børn kan leve uden at blive udsat for tobaksrøg og lignende, og her er det vigtigt at sikre, at der er tilbud om hjælp til rygestop, og at borgerne kender til tilbuddene” siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.  

Vigtigt med røgfri miljøer

Det er ikke kun rygning i hjemmet der gør, at befolkningen bliver eksponeret. Rygning foregår stadig på syv procent af arbejdspladser, og næsten hver fjerde oplever, at naboens røg trænger ind i hjemmet. Her er problemet størst for dem, der bor på kollegium eller i lejlighed. 

Også udendørs bliver vi eksponeret, især på caféer og restauranter samt til koncerter, festivaler og andre offentlige samlinger, hvor halvdelen af dem, der ryger dagligt angiver, at de ryger altid eller ofte. Det er dog også et problem ved busstopsteder, togperroner, zoologiske haver og sportsstadioner, hvor rygning også foregår hyppigt. 

”Det er vigtigt med røgfrie miljøer, hvis vi skal forebygge, at børn og unge begynder at ryge, for rygning på caféer og restauranter, i forlystelsespakker mv., er steder, hvor børn og unge eksponeres for rygning,” siger Niels Sandø. 

Undersøgelsen af Danskernes rygevaner 2019 er foretaget på en anden måde end tidligere undersøgelser. Derfor kan denne undersøgelse ikke sammenlignes med tidligere undersøgelser.

Læs rapporten her:

Danskernes rygevaner 2019: Eksponering for tobaks- og nikotinforurenet luft