xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvor mange unge tager lattergas?

Flere unge drenge end piger har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner, og det er i hovedstadsområdet, at lattergas er mest populært blandt de unge. Det viser nye tal for udbredelsen af lattergas fra gaspatroner på ungdomsuddannelser.

16 DEC 2019
Når man ser på drengene, så viser det sig, at 17 procent på både gymnasier og erhvervsskoler i alderen 15-25 år på et tidspunkt har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner. Blandt pigerne er tallet henholdsvis 8 og 10 procent. Det viser en ny undersøgelse, hvor der for første gang i DK er lavet repræsentative undersøgelser af udbredelsen af lattergas fra gaspatroner blandt elever på ungdomsuddannelser. 

Tallene viser samtidig, at lattergas fra patroner er markant mere populære i Region Hovedstaden, hvor fire gange så mange af gymnasieeleverne har prøvet at inhalere lattergas (19 procent), sammenlignet med Region Nordjylland (4 procent). I undersøgelsen er eleverne også blevet spurgt, om de har inhaleret lattergas fra gaspatroner inden for det seneste år og dermed har et mere aktuelt brug. Det svarer 6 procent på gymnasierne og 7 procent på erhvervsskolerne ja til. 

”Vi kan se, at alt for mange unge har været fristet til at eksperimentere med lattergas, som er et relativt nyt, men stigende rusmiddelfænomen. Derfor har vi også haft et stigende fokus på problemet, da gassen fra de her patroner jo er tiltænkt et helt andet formål end beruselse, og vi er glade for, at vi nu endelig har opgørelser, der giver et fingerpeg om problemets omfang,” siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt. 

Alvorlige konsekvenser 

Gassen fra patronerne giver en rus, der minder om at blive fuld af alkohol. Den virker hæmmende på centralnervesystemet, så du bliver svimmel, får usikre bevægelser og bliver opstemt og vrøvler. Men gassen kan også give skader på hjerne- og nervesystem, så du oplever følelsesforstyrrelser, balanceproblemer og egentlige nerveskader, som kan have alvorlige fysiske og psykiske komplikationer.

I både Danmark og udlandet er der i de senere år sket en stigning i antallet af indberetninger af alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med lattergas fra gaspatronerne. Hos Giftlinjen har man set en særlig stigning i henvendelser om alvorlige nerveskader som følge af et misbrug, og også dødsfald relateret til lattergas fra patroner er registreret i Danmark.

”Den korte rus på et par minutter kan koste dyrt, især hvis du indtager gas fra flere gaspatroner i træk og kombinerer rusen med alkohol eller andre sløvende rusmidler. Vi er bekymrede for, at de unge og også voksne omkring de unge, ikke kender til farligheden og til de mange ricisi, der er forbundet med inhalation af gassen fra disse patroner,” siger Sara Lindhardt

Ny informationsindsats til fagfolk

For at klæde professionelle på til både at spotte et muligt misbrug og til bedre at kunne tage snakken med de unge, lancerer Sundhedsstyrelsen i dag snakomlattergas.dk. 

Sitet er målrettet fagpersoner, som arbejder med rusmiddelforebyggelse til de unge og til andre voksne omkring de unge, som klubmedarbejdere og undervisere. 

Læs mere på snakomlattergas.dk

Læs rapporten her 

Undersøgelsen UNG19 er udarbejdet af henholdsvis Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen (på erhvervsuddannelserne) og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (på de gymnasiale uddannelser).

Spørgsmål og svar om lattergas