xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandlingstider for patienter med kræft i 3. kvartal 2015

85 % af patienterne med kræft kom i behandling inden for de såkaldte standard pakkeforløbstider i 3. kvartal 2015. Det er en forbedring i forhold til sidste kvartal 2015, og Sundhedsstyrelsen er tilfreds med udviklingen.

30 NOV 2015

85 % af patienterne med kræft kom i behandling inden for de såkaldte standard pakkeforløbstider i 3. kvartal 2015. Det er en forbedring i forhold til sidste kvartal 2015, og Sundhedsstyrelsen er tilfreds med udviklingen.

Sundhedsstyrelsen finder, at resultatet for 3. kvartal er tilfredsstillende. Det er positivt, at 85% af patienterne kom i behandling indenfor standardforløbstiderne. At nogle patienter har længere forløbstid skal ses i lyset af, at nogle patienter har anden sygdom, der skal stabiliseres, før de kan følge pakkeforløbet, og at nogle patienter vælger at udskyde deres behandling. Der er dog stadig en række områder, hvor der er plads til forbedring, og Sundhedsstyrelsen vil følge disse tæt.

Særligt fokus på de længste pakkeforløb

Sundhedsstyrelsen har ved monitoreringen særligt fokus på de patientforløb, hvor det er sværest at overholde standardpakke-forløbstiderne. Det vil sige tiden fra, at patienten bliver henvist til undersøgelse og til mistanken er afkræftet, eller behandlingen starter.

Standardtiderne bliver overholdt i op mod 70 procent af patientforløbene i de længste pakkeforløb. Og det er en forbedring på 3 procentpoint blandt den fjerdedel af patientforløbene, som har de længste forløbstider (1. kvartil), sammenlignet med 2. kvartal 2015.

Nogle patienter passer ikke ind i standard pakkeforløb

Over 29.000 patienter blev udredt gennem et pakkeforløb på kræftområdet i perioden.

Det er ikke hensigten, at alle patienter har et forløb, der opfylder standardforløbstiderne, fordi op mod en tredjedel af patienterne ud over kræft har en anden sygdom eller har et særligt kompliceret forløb. Sådanne forhold skal der tages et særligt hensyn til, og det kan give et længere forløb.

Derfor følger Sundhedsstyrelsen forløbstiderne for kræftbehandlingen

Formålet med monitoreringen er at følge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft undersøgt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider. Monitoreringen blev sat i gang i januar 2012. Denne opgørelse er sammen med de tidligere kvartalsopgørelser et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Pakkeforløb

Et pakkeforløb beskriver en standardpatients forløb, lige fra patienten bliver henvist på grund af en mistanke om kræft, og til patienten får en diagnose og starter på behandling, eller mistanken afkræftes.

Tidsrammerne i standard kræftpakkeforløbene er vejledende, og planlægningen af den konkrete patients forløb skal altid bero på en individuel faglig vurdering.

Links

Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 3. kvartal 2015 (Sundhedsstyrelsen)

Opgørelse over 3. kvartal 2015 (Sundhedsdatastyrelsen)