xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for plastikkirurgi

Kort specialebeskrivelse

Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi kan blive et led i behandlingen.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen:

Specialevejledning for Plastikkirurgi af den 8. februar 2024

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret:

Specialerapport for Plastikkirurgi
Medlemsliste for arbejdsgruppen vedr. Plastikkirurgi

Materiale

Excessivt hudoverskud

Sundhedsstyrelsen har i 2013 udarbejdet en faglig visitationsretningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab:

Faglig visitationsretningslinje for plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab
Opdateret 13 FEB 2024