xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Laboratoriernes ydelser

Sundhedsstyrelsens laboratorier tilbyder persondosimetri til dosisovervågning af arbejdstagere, måling af indhold af radioaktive stoffer samt kontroller og kalibreringer af instrumenter. Nogle af laboratoriernes ydelser er akkrediterede.

Persondosimetri

Miljøovervågning og måling af radioaktive stoffer

Kontrol og kalibrering af måleudstyr

Akkrediterede ydelser

Sundhedsstyrelsens laboratorier består af Persondosimetrilaboratoriet, Miljølaboratoriet og Standarddosimetrilaboratoriet.

 

Laboratorier, som udfører akkrediterede ydelser, er godkendt af den danske akkrediteringsfond, DANAK, for overholdelse af standarden ISO/IEC 17025:2017 (prøvning og kalibrering). Dette medfører krav om, at det enkelte laboratorium skal vedligeholde et auditeret kvalitetssystem, være sporbart til målestørrelser, sikre personalets kompetencer og uvildighed, deltage i relevante laboratorie-sammenligninger m.m.  

 

DANAK er på periodiske tilsynsbesøg i laboratorierne.

 

Læs mere på DANAKs hjemmeside

Opdateret 04 DEC 2023