xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gebyrtakster på strålebeskyttelsesområdet

Herunder er angivet takstkoder sammen med aktuelle gebyrer og vejledende eksempler på brug af strålekilder, der udløser den pågældende gebyrtakst.

Opdateret 03 JAN 2023

Takstkoden er sammensat af en grundtakst og evt. en tillægstakst, hvor tillægstaksten tillægges den brug hvor Sundhedsstyrelsen tilsynsforpligtelse er størst, for eksempel for strålekilder godkendt til mobil brug og for lukkede radioaktive kilder i sikringsgrupper. 

Hvor andet ikke er angivet, udløser eksemplerne i tabellen gebyr svarende til grundtaksten uden tillægstakst. Eksemplerne er vejledende og ikke udtømmende.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2022 Gebyr i kr. pr. år 2023 Vejledende eksempler
645 666

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos tandlæger og tandplejere

Røntgenapparater til intraorale optagelser hos dyrlæger/veterinærmedicinske undersøgelser

Baggageskannere i lufthavne og skannere i produktionslinjer

2 1.079 1.115

Type C isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til undervisning, kontrol eller kalibrering

Cephalostater og orthopantomografer hos tandlæger

Håndholdte strålingsgeneratorer

3 1.434 1.481

Type B isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til nuklearmedicin

Røntgenapparater til knogleskanning, industriel radiografi eller dental cone beam CT

4 1.791 1.850

Udledning af radioaktivt materiale (hvis omfattet af krav om tilladelse)

Røntgenapparater til konventionelle medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser, intervention m.v.

5 3.582 3.700

Type A isotoplaboratorium

Lukkede radioaktive kilder til brachyterapi

CT-skannere til medicinske og veterinærmedicinske undersøgelser

6 5.016 5.182 Eftersyn af lukkede radioaktive kilder (tilladelse til servicevirksomheder) 
7 7.155 7.391

Elektronacceleratorer til stråleterapi

Godkendelse af transportkolli eller godkendelse af særligt arrangement

Partikelacceleratorer til forskning

Cyklotroner til lægemiddelproduktion

8 22.898 23.654 Mobile elektronacceleratorer til containerskanning 
9 64.129 66.245  
10 91.613 94.636 Partikelaccelerator til behandling, f.eks. protonterapi

Taksterne fastsat i bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver reguleres i 2023 med en opregningsprocent på 3,3.