xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: National Klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerte

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at sikre et ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af behandling af børn og unge med langvarige (kroniske) non-maligne muskuloskeletale smerter, fra det fyldte 6. år op til det fyldte 18. Retningslinjen præsenterer 6 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som kan tilbydes i behandlingen af børn og unge i alderen 6-18 år med langvarige non-maligne smerter:

  • Tilbud om smerteedukation til forældre til børn og unge (6-18 år) med langvarige non-maligne smerter.
  • Effekt af fysioterapi
  • Anvendelse af svage analgetika
  • Anvendelse af sekundære analgetika
  • Anvendelse af opioder
  • Effekt af interdisciplinær behandling

Anbefalingerne gælder for børn og unge med svære komplicerede og langvarige smertetilstande af mindst 3 måneders varighed, og som indvirker på dagligdags aktiviteter, herunder skolegang, barnet/den unges sociale funktion. 

Der er tale om udgivelse af en puljefinansierede NKR, hvor Videnscenter for Børnesmerter, Rigshospitalet, er afsender. 

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke. 

National Klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerter

Quick guide (dansk version)

Magicapp

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 17 DEC 2021