xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen

Formålet med denne NKR er at kunne tilbyde behandlere i samtlige regioner i Danmark et ensartet, opdateret og evidensbaseret forslag til palliativ behandling af smertefulde sammenfald i ryggen hos cancerpatienter med Perkutan Vertebroplastik (PVP) eller Kyfoplastik (KP).

Retningslinjen omhandler udvalgte punktnedslag for cancerpatienter med smertefulde sammenfald i ryggen, som har insufficient effekt af konservativ behandling. Retningslinjen omhandler udelukkende cancerpatienter, hvor anden kirurgisk behandling ikke er indiceret og inkluderer både patienter i palliative forløb og patienter, der lider af kræfttyper med bedre overlevelsesprognose. 

Retningslinjen indeholder tre konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Rygkirurgisk Selskab (DRKS) er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke. 

National klinisk retningslinje for Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen (pdf)

National klinisk retningslinje for Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 08 JUN 2020