xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Mundhygiejne for postoperative infektioner

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til at belyse effekten af systematisk mundhygiejne på forekomst af postoperative infektioner.

Danske Tandplejere udgiver en national klinisk retningslinje med fire anbefalinger for systematisk perioperativ mundhygiejne for at reducere forekomst af behandlingskrævende infektioner i det postoperative forløb.

Retningslinjen belyser, hvordan udvalgte patientgrupper sikres tilstrækkelig mundhygiejne forud for behandlingsindgreb. Fokus er voksne patienter, der skal gennemgå ét af følgende elektive operative indgreb:

  1. Koronar by-pass og/eller hjerteklapoperation
  2. Operation for kræft i lunger
  3. Operation for kræft i spiserør
  4. Operation for kræft i tyktarm eller endetarm


Retningslinjen viser, at der er grundlag for at tilbyde mundhygiejne for at reducere forekomst af infektioner ved postoperative forløb.

Retningslinjen afdækker evidensgrundlaget for effekten af behandlingerne og belyser behovet for specifikke forskningsområder inden for de præsenterede behandlinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Danske Tandplejere er afsender.

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National kliniske retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner (pdf)

National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner (magicapp.org)

Quick guide

Udgivet 19. april 2021 på sst.dk

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 19 APR 2021