xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kom til gratis temadag i København om fremtidens madservice

Sundhedsstyrelsen inviterer til temadag d. 7. december om fremtidens madservice.

Det kan du opleve på temadagen

På temadagen præsenteres indlæg om udvikling og tendenser og gode praktiske bud på fremtidens madservice. 

Professor Jørgen Dejgård Jensen ved Københavns Universitet indleder temadagen med at gøre os klogere på befolkningsudvikling, udvikling i visiteringer til madservice, fremtidsperspektiver og variation kommunerne imellem.

Der bliver præsenteret cases fra inspirationsbanken for Bedre måltider til ældre og eksempler på, hvordan hospitalssektoren arbejder med at møde individuelle ernæringsbehov både under indlæggelse og ved udskrivning.  

På temadagen vil vi komme omkring spørgsmål som:

  • Hvordan kan man som madserviceleverandør arbejde med måltidskasser?
  • Hvad skal der til for designe ny mademballage?
  • Hvad kan vi lære af hospitalernes erfaring med måltider til patienter?

Formålet med temadagen 

Der bliver flere ældre, men færre borgere visiteres til madservice. Samtidig udvikles madserviceordninger for at møde borgernes behov for individuelt tilpasset ernæring. 

Målet med temadagen er, at du får inspiration til at sætte gang i og implementere tiltag, som fremadrettet vil gavne modtagere af madservice.

Tilmeld dig temadagen

Deltagelse på temadagen er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig temadagen i København

Program

09.00: Kaffe og morgenbrød
09.30: Velkomst og introduktion v. Sundhedsstyrelsen
09.50: Udvikling og tendenser v. prof. Jørgen Dejgård Jensen, Kbh. Universitet
10:30: Pause
10.45: De gode madkasser v. Anette Pia Due, Lektor, Ph.d. Human Ernæring 
           Smagspanel styrker kvaliteten i madservice, Helle Thyge, Driftschef, Mad til Hver Dag
11.45: Frokost
12.45: Udvikling af madservice på hospital v. Region Sjælland
13.15: Emballage vil revolutionere oplevelsen af ældremad v. Kirsten Skovsbo, Køkkenchef, Fælleskøkkenet
13:30: Pause
13:45: Lille øvelse
14.00: Dialog og opsamling på dagen
14.30: Tak for i dag

Målgruppe

Temadagen henvender sig til ansatte i kommuner, hos madserviceleverandører og praktikere som arbejder med temaet og kender til udfordringerne.

Inspirationsbank

Se desuden inspirationsbanken "Bedre måltider til ældre"