xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Temadag om det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen AFLYST

Medarbejdere og ledere i ældreplejen inviteres til temadag, der har fokus på at styrke samarbejdet mellem personale og pårørende.

Formål

På temadagen får du indsigt i, hvordan du som leder eller medarbejder i ældreplejen kan styrke samarbejdet med ældres pårørende. Temadagen vil give dig faglige værktøjer til at forstå og arbejde med pårørendes forskellige perspektiver og behov. Undervisningen på temadagen vil tage afsæt i deltagernes egen hverdag og oplevelser. Målet er, at du som deltager efterfølgende kan udvikle og implementere konkrete tilgange i dit arbejde til gavn for både borgere og pårørende. 

Deltagere

Temadagen henvender sig til medarbejdere og ledere i ældreplejen, der ønsker inspiration og input til det daglige arbejde med at styrke det gode pårørendesamarbejde i ældreplejen. Invitationen omfatter alle typer af medarbejdere i hjemmepleje og plejeboliger, såsom SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, terapeuter mv., samt ledere af enheder. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at I deltager flere fra samme arbejdsplads. 

Program for dagen

09.30: Kaffe og morgenbrød
10.00: Velkomst
10.10: Hvem er pårørende og hvordan sætter man sig i pårørendes sted?
12.00: Frokost
12.45: Den svære samtale med pårørende - hvordan kan den gribes an?
14.30: Personcentreret omsorg til pårørende
14.45: Opsamling på dagen
15.00: Tak for i dag

Dagen vil bestå af en vekslen mellem undervisning, fælles drøftelser og gruppearbejde. 

Læs mere og tilmeld dig her: www.aeldreogdemens.nemtilmeld.dk