xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om fysisk aktivitet for voksne under 65 år

For voksne mellem 18 og 64 år anbefaler Sundhedsstyrelsen mindst en halv times fysisk aktivitet om dagen ved moderat til høj intensitet. Aktiviteten skal ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. 

De fleste danskere ved godt, at det nytter at motionere; ikke kun for konditionens og styrkens skyld, men også for den fysiske og mentale sundhedens.

I de seneste årtier er dette blevet underbygget af grundig forskning, som fx viser, at fysisk aktivitet forebygger en lang række af de mest almindelige befolkningssygdomme. Det gælder bl.a. hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, knogleskørhed og flere kræftformer. Fysisk aktivitet kan også forbedre kognitionen og kan bl.a. bruges som led i forebyggelse og behandling af depression.

Anbefalinger om fysisk aktivitet til voksne 18-64 år

  • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. 
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Der er mange måder at få inspiration på til at være fysisk aktiv. Der er bl.a. udviklet flere apps til mobiltelefonen og flere hjemmesider indeholder inspiration til at være fysisk aktiv. Det er fx træningsapps, oversigt over faciliteter i kommunen (cykelstier, træningspavilloner og stier) eller i den danske natur (overnatningspladser i forbindelse med vandring). På din kommunes hjemmeside kan du måske også finde oplysninger om de idrætsfaciliteter og idrætsforeninger der er i kommunen.

Opdateret 24 MAR 2023