xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tal og fakta om mental sundhed

Mellem 2010 og 2017 steg andelen af voksne danskere med dårligt mentalt helbred. Flere kvinder end mænd har dårligt mentalt helbred, og særligt unge kvinder er ramt. Der er også stor social ulighed på området – andelen med dårligt mental helbred er højest blandt danskere uden en uddannelse udover grundskolen. 

16 pct. af alle voksne kvinder over 16 år i Danmark giver udtryk for at have et dårligt mentalt helbred. Det viser Det Nationale Sundhedsprofil fra 2017. Blandt kvinder mellem 16 og 24 år er tallet 24 pct. For mænd i alle aldre er det 11 pct., der har dårligt mentalt helbred.

Der er også social ulighed i fordelingen af dårlig mental sundhed: Andelen med dårlig mental sundhed er højest i gruppen med grundskole som højeste gennemførte uddannelsesniveau (17 pct.) og lavest i gruppen med en lang videregående uddannelse (10 pct.) Andelen er også stor blandt arbejdsløse (29 pct.), førtidspensionister (33 pct.) og andre uden for arbejdsmarkedet (37 pct.).

Der er i perioden 2010 til 2017 sket en stigning på 3 procentpoint i andelen af voksne danskere med dårligt mentalt helbred.

Den nationale sundhedsprofil (2017)

Mental sundhed blandt voksne danskere - Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Opdateret 02 JAN 2020