xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Redskaber til opsporing af ensomhed

Spørgeskemaet UCLA er et anerkendt redskab til at opspore ensomhed – bl.a. hos ældre. Læs om redskabet her, og bliv også klogere på, hvilke redskaber fire kommuner har taget i brug i arbejdet med at opspore ensomhed.

Spørgeskemaet UCLA og T-ILS

Redskabet UCLA 20 (University of California Los Angeles Loneliness Scale 20 items) er oprindeligt konstrueret med henblik på at opspore social isolation og ensomhed hos yngre mennesker i USA, men er siden blevet afprøvet og anvendt hos ældre mennesker.

UCLA-skemaet findes også i flere kortere versioner med kun 3 spørgsmål, bl.a. T-ILS-skalaen og UCLA-3-skalaen. T-ILS (tre item version af UCLA), som er den mest anerkendte, omfatter tre spørgsmål, der belyser, i hvilket omfang svarpersonen føler sig isolereret, savner nogen at være sammen med og føler sig udenfor. T-ILS er udviklet til befolkningsundersøgelser.

Se spørgeskemaet med 20 spørgsmål i rapporten (s.25-26)

Se de tre spørgsmål i T-ILS

Hvordan bruges UCLA?

Redskabet består af 20 spørgsmål, der omhandler ensomhed og social isolation. Svarkategorierne til de 20 spørgsmål er delt op efter Aldrig (1), Sjældent (2), Sommetider (3), Altid (4). Den ældre sætter selv sit kryds ved hver enkelt sætning i forhold til, hvordan han/hun har det.

Der kan scores mellem 20-80 point. Jo højere score, jo højere grad af ensomhed og social isolation (2). På baggrund af scoren kan den professionelle og den ældre drøfte, hvorvidt diverse kommunale aktivitetstilbud kunne være relevant for den ældre.

Erfaringer med UCLA-3 i Odense

Hentet fra rapporten ”Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen”


Anledning til snak

Hjemmeplejen i Odense Kommune har eksperimenteret med spørgeskemaet UCLA-3 til opsporing af ensomhed. Skemaet fungerer som udgangspunkt og huskeliste for snakken om ensomhed med borgeren. Det er de ansatte frivilligheds-ambassadører, der arbejder med ensomhed, og de har særligt fokus på brugen af UCLA-3 i hverdagen.


Bag om projektet

UCLA er et valideret spørgeskema til at måle den subjektive oplevelse af ensomhed. Skemaet findes også i en flere kortere udgave med kun tre spørgsmål - én af dem er UCLA-3. I Odense har man god erfaring med at bruge UCLA-3 som en del af opsporingen, og skemaet findes på medarbejdernes iPad. I tre spørgsmål estimeres graden af ensomhed hos den ældre borger på en skala fra 1-9.

Scores borgeren til 7 eller over, er der grundlag for en ensomhedsindsats. Medarbejderen får ekstra tid med borgeren til afdækning af behov og interesser, så man kan matche og finde de rigtige aktiviteter til vedkommende. Når UCLA-3 bruges til opsporing, får medarbejderne et redskab, der passer med deres eksisterende måde at arbejde på. Opsporingen af ensomhed bliver således en del af den faste procedure.

 

Læs mere

Læs hele rapporten Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen. Her kan du også læse om, hvordan man har arbejdet med livshistorier som opsporing i Lyngby-Taabæk, ensomhedsambassadører i Holstebro og opsporingsværktøjet ”TidligOpsporing Plus” i Sorø.


Læs rapporten

Opdateret 20 MAJ 2022