xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan arbejder I med hjemlighed

Hvorfor skal I arbejde med hjemlighed i ældreplejen? Og hvordan kommer I i gang? Hent guides og andre materialer til at sætte hjemlighed på dagsordenen her.

Hjemlighed. Hvad betyder det egentlig? Begrebet kan måske virke lidt uklart for medarbejderne, første gang I tager emnet op på et personalemøde. Derfor har vi lavet to små film, som forklarer, hvorfor det er vigtigt at arbejde med hjemlighed, og hvordan man kan arbejde med hjemlighed på områder som ankomstsituationen, i relationen og kontakten med borgeren, i forhold til sanserne, beslutninger i hjemmet og bevægerummet. Se filmene nederst på siden.

Til dig, som er leder

Vi har udarbejdet en lederguide, som giver inspiration til, hvordan I kommer i gang med at arbejde med hjemlighed og giver dig overblik over materialerne, lige fra film og refleksionskort til hjemligheds-redskaber. Vi har også udviklet et kort e-læringskursus om emnet. 

I lederguiden kan du også kan blive klogere på, hvilke borgere der egner sig til at deltage, hvordan I følger op hos borgeren og i personalegruppen og meget mere. Det også være en god idé at læse rapporten om hjemlighed som forberedelse.

Få tips til at arbejde med hjemlighed i lederguiden

Hvorfor arbejde med hjemlighed?


De fem pejlemærker i arbejdet med hjemlighed


Hent refleksionskortet om hjemlighed

Læs rapporten Analyse af hjemlighed

Redskaberne til medarbejderne

En central del af arbejdet med hjemlighed er de to redskaber ”Mit hjem-listen” og ”Diamanten”. ”Mit hjem-listen” inviterer til dialog med borgeren om, hvad der er vigtigt for ham eller hende, når I som medarbejdere kommer i hjemmet.

”Diamanten” er en foldbart papirskabelon, som borger og medarbejder sammen udfylder og placerer flere steder i hjemmet. Diamanterne sætter fokus på de steder, ting, aktiviteter i hjemmet, som er vigtige for borgeren. I medarbejderguiden ”Hjemlighed i hverdagen” finder du en introduktion til, hvordan de skal bruges.

Hent redskaberne

Bliv klogere i vores e-læring om hjemlighed

Vores e-læringskursus om hjemlighed kan bruges af plejepersonale både i hjemmeplejen og på plejehjem. Det er også en god idé at bruge til nyansatte og ufaglærte.

På kurset får medarbejderne en introduktion til, hvad hjemlighed er, kendskab til situationer, hvor hjemligheden kan blive udfordret, og eksempler på, hvordan man som medarbejder kan blive klogere på, hvad hjemlighed er for den enkelte borger.

Kurset tager cirka 15 minutter. Medarbejderne kan både tage det individuelt eller sammen i en gruppe.

Klik på linket nedenfor, og opret et (gratis) login til e-læringen, inden du går i gang.

Animeret billede af ældre smilende kvinde i lænestol

E-læring om hjemlighed

Få en introduktion til, hvad hjemlighed er, og eksempler på, hvordan man som medarbejder kan blive klogere på, hvad hjemlighed indebærer for den enkelte borger.

Gå til e-læringen

Opdateret 08 AUG 2023