xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Voldsomme episoder og uforståelig adfærd

Borgere med en demenssygdom kan med tiden udvise uforståelig adfærd. Det kan være, at borgeren råber, truer eller er rastløs, agiteret og ikke kan finde ro. Adfærden er oftest udtryk for, at borgeren ikke trives, og situationerne giver utryghed for borgeren selv, andre borgere og for medarbejderne. Dette tema rummer anbefalinger, redskaber og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af de voldsomme episoder. Formålet er at skabe tryghed og trivsel både for borgere og medarbejdere.

Der opstår situationer i ældreplejen med borgere, der råber, truer eller optræder grænseoverskridende. Adfærden er oftest et udtryk for, at borgeren ikke trives og er en måde for vedkommende at kommunikere sine behov på. Desværre forekommer der også voldsommere episoder, hvor borgere udøver vold eller trusler. Begge dele kan forebygges gennem flere forskellige planlagte og målrettede indsatser, som strækker sig over forskellige lovgivninger, metoder, perspektiver og tilgange.

Når de voldsomme episoder alligevel indtræffer, er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal og kan forholde sig, for at sikre mest mulig tryghed i situationen for både dem selv og borgeren.

På denne side finder du vores anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Du finder også undervisningsmateriale, og du kan se de initiativer, som vi har sat i gang, for at udbrede anbefalingerne og dermed sikre værdighed også under krævende omstændigheder.
 
Opdateret 20 MAJ 2022