xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Radioaktivt affald og nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed for håndtering, opbevaring og deponering af radioaktivt affald i Danmark. Sundhedsstyrelsen fungerer desuden sammen med Beredskabsstyrelsen som nuklear tilsynsmyndighed.

Ioniserende

Radioaktivt affald

Radioaktivt affald er materiale, der ikke har nogen anden anvendelse, og som har et indhold af radioaktive stoffer, man skal tage hensyn til, når det håndteres og bortskaffes.

Nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen fungerer sammen med Beredskabsstyrelsen (Nukleart Beredskab) som nuklear tilsynsmyndighed i medfør af lov om nukleare anlæg (atomanlæg).
Opdateret 04 DEC 2023