xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patienter med diabetes har behov for behandling på tværs af sundheds­væsenet

Patienter med diabetes kan få hjælp til at leve med deres sygdom gennem kontrolbesøg, træning og omlægning af kosten. Men særligt sårbare patienter med diabetes har brug for ekstra støtte og individuelt tilrettelagte tilbud for at kunne gå gavn af dem. Det viser en evaluering af 7 projekter.

22 DEC 2021

Siden 2019 har syv forskellige projekter arbejdet med indsatser, der skal få særligt sårbare patienter med diabetes til at deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Disse patienter kan fx være sårbare, fordi de har kulturelle og sproglige udfordringer, sociale og psykiske problemstillinger eller andre behandlingskrævende sygdomme.

Evalueringen viser, at disse særligt sårbare personer med diabetes vil have ekstra stor glæde af de tilgængelige tilbud til mennesker med diabetes, men desværre deltager denne gruppe ikke i de tilgængelige tilbud i samme grad som andre patienter med diabetes. Derfor skal tilbuddene skrues anderledes sammen til dem, for at de kan bruge dem.

”Hvis du eksempelvis har flere sygdomme og har psykiske udfordringer, så kan det være svært også at overskue at indgå i tilbud målrettet patienter med diabetes. Hvis tilbuddene desuden stiller store krav til den enkelte deltager, så kan vi se, at gruppen af særligt sårbare patienter deltager mindre. Dermed får de ikke glæde af de tilbud, som de måske i særligt grad ville have haft gavn af,” fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Elsa Martha Eriksen.

De særligt sårbare er på grund af deres sundhedsmæssige udfordringer ofte i kontakt med behandlere fra både det kommunale sundhedsvæsen, almen praksis og sygehus. Erfaringerne viser, at der er en stor gevinst i, at der på tværs af sundhedsvæsenet og hos alle involverede aktører er en fælles forståelse for den enkelte patients behov og sygdomshistorik, og at denne viden kan bruges, når man skal tilrettelægge og målrette tilbud til patienten.

”Vi kan fra projekterne se, at kontakten mellem patienterne og behandlere er afgørende for at få særligt sårbare patienter til aktivt at deltage i behandling og tilbud. Det er en bred patientgruppe med forskellige behov og ressourcer, og derfor er det vigtigt, at tilbuddene målrettes mere specifikt til de patienter, som man ønsker at hjælpe ud fra den fælles viden fagpersonerne har om patienterne,” siger Elsa Martha Eriksen.

Erfaringerne fra projekterne vil med fordel kunne bruges til at tilrettelægge tilbud, der har fokus bredt på kroniske sygdomme, da behovene hos målgruppen vil være de samme.

Evalueringen er foretaget af COWI på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Med den nationale diabeteshandlingsplan blev der afsat 14 millioner kroner til, at kommuner, regioner og almen praksis kunne igangsætte projekter med fokus på at få flere særligt sårbare patienter til at gøre brug af eksisterende tilbud. Projekterne har undersøgt, hvilke forhindringer patienter, der er særligt sårbare, oplever i forhold til at deltage i forskellige tilbud. Desuden har de set på, hvordan man kan tilrettelægge tilbud, så flere oplever, at de er rettet mod deres behov og vil deltage aktivt i dem.

Evaluering af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017 2020

Puljen 'Inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter'