Engelsk

Gravide takker nej til alkohol

Gravide i Danmark er blevet meget bedre til at takke nej til alkohol, når først de er klar over, at de er gravide. I 2013 oplyste 83 % af gravide, når de blev spurgt omkring 12. graviditetsuge, at de undlod at drikke alkohol. Det er en stor stigning siden 1998, hvor kun 1/3 af de gravide undlod det.

16 MAR 2015

Gravide i Danmark er blevet meget bedre til at takke nej til alkohol, når først de er klar over, at de er gravide. I 2013 oplyste 83 % af gravide, når de blev spurgt omkring 12. graviditetsuge, at de undlod at drikke alkohol. Det er en stor stigning siden 1998, hvor kun 1/3 af de gravide undlod det.

Der er dog fortsat fostre, der bliver udsat for alkohol under graviditeten. I 2013 havde 40 % af de gravide haft en eller flere episoder, hvor de drak fem eller flere genstande ved samme lejlighed. Det fordeler sig med 24 % af kvinderne, der har haft en episode, 11 % har haft to episoder og 5 % har haft tre eller flere episoder. De fleste episoder sker, før kvinderne har opdaget, at de er gravide.

Tallene bliver offentliggjort på en konference om ”Rusmiddelskader hos børn – forebyggelse og tidlig indsats i forhold til gravide med forbrug af alkohol, stoffer og afhængighedsskabende medicin”, sammen med en ny gennemgang af forskningsbaseret viden om,  hvilke skader børn kan være i risiko for at få, når moderen drikker alkohol under graviditeten. 

Konferencen markerer afslutningen på et satspuljeinitiativ med at etablere et familieambulatorium i hver region. Familieambulatoriernes opgave er at forebygge og afhjælpe medfødte rusmiddelskader hos børn. Det sker ved at tilbyde gravide med  et forbrug af rusmidler rådgivning og behandling og at følge børnene frem til skolealderen med undersøgelse og behandling, når der er behov  for det. Familieambulatorierne modtager også børn udefra til undersøgelse og behandling ved formodning om, at et barns vanskeligheder kan være på grund af en medfødt rusmiddelskade. Familieambulatorierne kan også modtage gravide, hvis partner har et rusmiddelproblem. Alle kan frit henvende sig – det kræver ikke lægehenvisning.

COWI har udarbejdet en slutevaluering af etableringen af familieambulatorierne for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen viser helt overordnet set, at familieambulatorierne nu fungerer godt som en del af de gynækologiske og obstetriske afdelinger, og at mange gravide tager imod tilbuddet. I 2014 har 645 gravide på landsplan gennemført et behandlingstilbud i det regionale familieambulatorium frem til efter barslen. Den viser også, at der fortsat er et arbejde i regionerne med at få styrket samarbejdet mellem familieambulatorierne og fx de praktiserende læger og andre sygehusafdelinger i regionen og få styrket samarbejdet mellem familieambulatorierne i regionerne og med alkohol- og stofbehandling og børne-familieforvaltningerne i kommunerne.

Link

Rusmiddelskader hos børn – forebyggelse og tidlig indsats i forhold til gravide med forbrug af alkohol, stoffer og afhængighedsskabende medicin