xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så du kan tage det på, hvis det bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på steder, hvor der er indført lovkrav om mundbind eller visir.

Om mundbind

1. Hvornår skal du bruge mundbind?

I Danmark skal personer på 12 år og derover i øjeblikket bruge mundbind eller visir en række steder og i en række situationer. Du kan finde den fulde oversigt over, hvor det er et lovkrav på hjemmesiden coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen anbefaler herudover, at der bruges mundbind i følgende situationer:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor du eller andre omkring dig kan have svært ved at holde 2 meters afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med, og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde minimum 2 meters afstand på grund af pleje og fysisk omsorg.
 • Hvis du deltager i  forsamlinger (i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet), hvor det kan være svært at holde afstand.
 • Hvis du ikke kan undgå tæt ansigt-til-ansigt kontakt på mere end 15 minutter inden for 1 meters afstand.
Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt din kommune eller din lokale Borgerservice, for at høre mere om dette tilbud.

 

2. Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det slutter tæt til dit ansigt (næse, kinder og hage).
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. Stofmundbind lgges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

Se filmen

Sådan bruger du mundbind 

 

3. Hvilken type mundbind skal du bruge?

Vælger du et engangsmundbind, skal du kigge efter, om det er af medicinsk eller kirurgisk kvalitet, dvs. det skal være CE-mærket. Et type I-mundbind, er tilstrækkeligt at benytte for alle borgere i det offentlige rum. Type II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt personale  i sundheds- og ældresektoren.

I følgende situationer anbefaler vi at du anvender et CE-mærket mundbind, fx et type I-engangsmundbind:

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde din selvisolation.
 • Hvis du bruger mundbind,fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko.

I øvrige situationer kan du anvende et ikke CE-mærket stofmundbind af god kvalitet (fx mærket efter DS3000:2021), som alternativ til CE-mærkede mundbind.

For information om forskellige typer af mundbind, se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at andre kan se dit ansigt. Et visir slutter ikke lige så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Visiret bør dække og sidde tæt til ansigtet. 

Læs

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind

Se filmen

Sy dit eget mundbind

 

4. Genanvendelse af mundbind ved korterevarende brug

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug.

Ved korterevarende brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant, hvis du skal ind i flere butikker lige efter hinanden, når du har pauser under en undervisningsdag eller hvis du skal køre et enkelt stop med bussen, kan du dog genanvende mundbindet. Du kan også tage det til side kortvarigt – fx for at tage en mundfuld vand – uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis du følger disse forholdsregler:

 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det beskyttet i fx en plasticpose (frysepose eller lignende). Læg det ikke på et bord eller en stol, hvor det kan forurene overflader eller andre genstande, eller blive forurenet af virus som kan være på fx bordet.
 • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt, snavset eller du har rørt meget ved det, da det bliver mere gennemtrængeligt og kan miste dets effekt. 
 • Du bør ikke have samme mundbind på i mere end 4 timer.
 • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet.
 • Rør aldrig mundbindet under brug.
 • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af.
 • Undgå at have mundbindet siddende under hagen, i panden eller at bære det i hånden eller om armen, når du ikke bruger det, hvis du får det varmt eller skal have luft. Tag det i stedet helt af, og opbevar det fx i en lille frysepose eller lignende.
 • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand – gerne med låg. Efterlad det ikke i fx toget, og smid det ikke på gaden. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug.
 • Mundbind må ikke deles med andre.

Hav altid flere mundbind på dig, så du kan udskifte det med et andet, når du har brugt det, eller hvis det bliver vådt eller beskidt.

Et visir kan som udgangspunkt anvendes en hel dag, og nogle typer kan vaskes og genbruges efter rengøring. Skift eller rens visiret, hvis det bliver synligt snavset eller vådt. Rør ikke ved visiret under brug og vask eller sprit hænderne af før og efter, du tager det på eller af.  

Læs

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind 

 

5. Skal børn bruge mundbind?

Børn under 12 år er undtaget fra kravet om at bære mundbind.

Sundhedsstyrelsen fraråder dog ikke decideret mundbind til børn - det vigtige er blot, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt. Dette vil typisk være børn, som er kommet et par år op i skolealderen.

Er du forælder til et barn under 12 år, som ikke kan bruge mundbind, kan du i stedet hjælpe dit barn med at have rene hænder, og du kan holde øje med, om dit barn får symptomer på COVID-19. 

Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

Se filmen

Om børn og andre, hvor brug af mundbind kan være svært

 

6. Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?

Mundbind bør kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Børn under 12 år er undtaget fra at bruge mundbind. 

Mundbind eller visir kan også fjernes eller undlades, hvis der er en god grund til det, fx:

 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 • Under samtale med personer, der skal mundaflæse. 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.  
 • Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.
 • Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.  
   

Læs mere på coronasmitte.dk

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang.
Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges

Læs

Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind 

Se filmen

Om børn og andre hvor brug af mundbind kan være svært

 

7. Hvad kan du gøre, hvis dine briller dugger?

Hvis du bruger briller, kan du opleve, at brillerne dugger, når du bruger mundbind. Det kan være genererende for synet og kan øge risikoen for kontaktsmitte, hvis du gentagne gange rører ved dine briller. 

Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå, at dine briller dugger:

 • Sørg for at mundbindet sættes helt tæt om din næse, fx ved brug af mundbind med metalstrip, som kan klemmes sammen rundt om næsen.
 • Rengør dine brilleglas med lidt lunkent vand og et par dråber opvaskemiddel hver morgen og aften.Tør dem derefter af med en mikrofiberklud. Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene.
 • Placer mundbindet så tæt på øjnene som muligt, og bær dine briller lidt længere nede på næsen. 
 

8. Hvad kan du gøre, hvis du bruger høreapparat eller skal kommunikere med en person, som er hørehæmmet?

Hvis du bruger høreapparat eller har et høretab, kan mundbind være en udfordring. Et mundbind med øreelastikker kan være svært at bruge, da det ikke kan sættes ordentligt fast, eller man kan risikere at tabe høreapparatet. Man kan derfor overveje at bruge et ansigtsvisir eller et mundbind som fæstnes uden brug af øreelastikker.

Mundbind kan desuden dæmpe lyden og gøre det svært at mundaflæse. I disse situationer er det vigtigt at være opmærksom på, at man omkring personer med hørenedsættelse så vidt muligt bør:

 • Undgå baggrundsstøj.
 • Tale højt, langsomt og tydeligt. 
 • Omformulere sætningen, hvis personen med hørenedsættelse ikke forstår hvad, man siger. 
 • Skifte til skriftlig kommunikation, fx til papir og blyant, eller til noteprogrammet på telefon, tablet eller lignende. 

Du kan finde flere gode råd på fx Høreforeningens hjemmeside.

 
Opdateret 29 APR 2021