xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sansestimuli

Tilpasning af sansestimuli kan være med til at skabe ro bl.a. hos et menneske med demens. Skal du fx tilrettelægge et temamøde om sansestimuli på din arbejdsplads, eller er du bare nysgerrig efter at vide mere, kan du finde materialer om sansestimuli her.

Nogle mennesker har behov for hjælp til at få stimuleret deres sanser. Det gælder især, hvis de har kognitive funktionsnedsættelser, fx som følge af demens. Sansestimuli kan have en beroligende effekt og dermed øge borgerens trivsel. Sansestimuli kan også hjælpe borgeren til bedre at kunne mærke sin krop og deltage i ønskede aktiviteter.

Materialepakken Sansehuset

Vi har udarbejdet en materialepakke til dig, der fx skal tilrettelægge et temamøde om sansestimuli på din arbejdsplads eller lave korte undervisningssessioner. Materialet er bygget op om modellen Sansehuset, som er et billede på sansernes betydning. Læs introhæftet, brug de tre korte film på max 7 minutter og hæng plakaten med Sansehuset op i afdelingen for at skabe opmærksomhed om sansestimuli.


Kort bog om sansestimuli

Denne korte bog er målrettet dig, der arbejder med borgere med udadreagerende eller uforståelig adfærd som følge af en demenssygdom. Udgivelsen forklarer bl.a., hvad sansestimuli er, hvordan indsatser med sansestimuli tilrettelægges og gennemføres og giver input til opmærksomhedspunkter i indretningen af de fysiske omgivelser for borgere med demens.

Se webinar

Se optagelsen fra webinaret fra juni 2023, og bliv inspireret til at integrere sansestimuli i jeres daglige praksis i ældreplejen. De medvirkende er Jonas Holsbæk, ergoterapeut og konsulent i demens og værdighed, musikterapeut og professor Hanne Mette Ridder fra Aalborg Universitet og fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen Louise Willads. Webinaret varer 1 time og 15 minutter.

Erfaringsopsamling om sansestimuli og demensvenlig indretning

Hent inspiration til en demensvenlig fysisk indretning af plejecentre og til, hvordan du kan arbejde fagligt med sansestimuli, i denne erfaringsopsamling. Rapporten bygger på erfaringer fra 14 projekter i puljen ”Tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd”.

Læs mere

Opdateret 20 MAJ 2022