xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Røntgenoptagelser hos kiropraktorer

En ny vejledning om anvendelse af røntgenapparater til optagelser af skelettet er sendt i høring. Høringsfristen er den 7. maj 2021.

13 APR 2021

Vejledningen beskriver rammerne for anvendelse af røntgenapparater hos kiropraktorer og andre steder, hvor der udføres røntgenoptagelser af skelettet. 

Vejledningen beskriver de krav, der er i strålebeskyttelseslovgivningen fra 2018, og indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene.  

Nogle af kravene i strålebeskyttelseslovgivningen er en videreførelse af tilsvarende tidligere krav på området. Der er desuden også enkelte nye krav, for eksempel til hvordan virksomhederne skal udarbejde deres nye sikkerhedsvurderinger. 

Tidligere skulle kiropraktorer indsende oplysninger om blandt andet afskærmning og dosisovervågning. Disse elementer skal efter de nye bekendtgørelser nu være en del af en sikkerhedsvurdering.

Den består af en samlet og formaliseret risikovurdering af alle aspekterne ved en kiropraktors specifikke brug af røntgenapparater. 

Vejledningen beskriver også emner som kvalitetssikring og gennemgang af klinikkens processer og metoder i forhold til fastsatte mål og standarder (audit og klinisk audit) samt forslag til, hvordan man kan udføre audit på klinikken.

Læs mere på Høringsportalen