xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Hvordan er kvaliteten af alkohol­behandlingen i Danmark?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et servicetjek af den offentligt finansierede alkoholbehandling.

22 JAN 2020

I servicetjekket vurderer de adspurgte kommuner, at der overordnet er sket en positiv udvikling i kvaliteten af kommunernes alkoholbehandling. Sundhedsstyrelsen understreger dog, at der fortsat er flere dele af alkoholbehandlingen, som er af svingende kvalitet, og hvor der er brug for at prioritere anderledes og løfte kvaliteten.

”Vi ser særligt et behov for at styrke den sundhedsfaglige del af alkoholbehandlingen, fordi der er tale om behandling af patienter med afhængighed og personer, som er i medicinsk behandling. Der kan nemlig være en væsentlig risiko for patientsikkerheden, hvis patienterne ikke systematisk kommer i kontakt med sundhedsfagligt personale. Derfor er det vigtigt, at patienten mødes af samme sundhedsfaglighed, som når man kommer ind i andre dele af sundhedsvæsnet,” understreger Sara Lindhardt, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

I Servicetjekket peges der på at der mangler forpligtigende nationale kvalitetsstandarder for alkoholbehandlingssteder, både offentlige og private, der kan bidrage til at øge kvalitetsniveauet og patientsikkerheden. Nationale kvalitetsstandarder kan være en ramme, der er med til at strukturere og systematisere tilsynsarbejdet, samt tydeligøre, hvilke kvalitetsparametre kommunerne skal leve op til for at kunne tilbyde alkoholbehandling i Danmark - offentligt finansieret eller ej.

”Det bør sikres, at medarbejdere med borger- eller patientkontakt har kompetencerne til at identificere alkoholproblemer, og at der generelt er et øget fokus på opsporing og rekruttering. Det vil gavne både den drikkende, de pårørende og for samfundet,” siger Sara Lindhardt og tilføjer:

”Og så bør der være større fokus på tidlig opsporing og rådgivning af unge med alkoholproblemer. De unge der har et behandlingskrævende forbrug af alkohol bør have tilbud, der dels indeholder behandling af alkoholproblemer og andre rusmidler samt har en både social- og sundhedsfaglig tilgang.”

Hvad består servicetjekket af?
Servicetjekket er udført af konsulentvirksomhederne COWI/DECIDE, på baggrund af en bestilling fra den tidligere regering. Det er gennemført som en afdækning af kvaliteten i den offentligt finansierede alkoholbehandling.

Afdækningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og interviews med alkoholbehandlingssteder, og der er undervejs afholdt to dialogmøder med interessenter på alkoholbehandlingsområdet. Patienter og pårørende er ikke blevet interviewet i forbindelse med afdækningen, og afdækningsrapporten belyser dermed alene de offentligt finansierede behandlingssteders egne bud på kvaliteten i alkoholbehandlingen.

I tillæg til COWI/DECIDE’s afdækningsrapport har Sundhedsstyrelsen belyst en række forhold og udfordringer, som også vurderes at være afgørende for en samlet vurdering af kvaliteten i den offentligt finansierede alkoholbehandling.

Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et nøgletalskatalog, der beskrivelser data for alkoholforbrug og –behandling.

Læs hele servicetjekket her