xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Specialkost | Madens kvalitet | Organisering

Smagsprøver styrker praktiserende lægers vejledning til borgere med spisevanskeligheder i Nyborg

Praktiserende læger har smagt på retter i forskellig kostform hos Nyborg Kommunes madleverandør. Dette har givet lægerne et større kendskab til, hvad kommunen tilbyder, og det har styrket deres vejledning til ældre borgere med spisevanskeligheder.

Opdateret 05 APR 2022

Praktiserende læger i Nyborg Kommune havde førhen ikke kendskab til, at kommunens madleverandør, Madhuset, tilbyder måltider i forskellige kostformer. Lægerne har derfor fået sig lidt af en øjenåbner efter et møde med personalet fra Madhuset. Til mødet er fire praktiserende læger blevet introduceret for madleverandørens mange tilbud af retter i modificeret konsistens til ældre borgere med dysfagi (tygge- og synkebesvær).

Personalet fra Madhuset har på mødet medbragt smagsprøver af deres tilbud, så de praktiserende læger har kunnet se og smage på maden. Smagsprøverne har givet lægerne en fornemmelse af, at maden smager, som den plejer, men at den har en ny og mere blød konsistens. De praktiserende læger har for eksempel smagt rugbrød, der ligner og smager som det rugbrød, vi normalt kender til. Rugbrødet er blødt, så der ikke er fare for, at beboerne kan fejlsynke. De praktiserende læger har også kunnet se, hvordan pureret mad bliver tilberedt, og hvor lækkert det ser ud, når det bliver serveret.

Tilbuddet om retter i forskellige kostformer, der ligner og smager, som det plejer, kan øge kostindtaget for borgere, der modtager madservice. Genkendelighed og velsmag øger nemlig appetitten hos borgerne. Det hjælper samtidig borgeren til at komme sig hurtigere efter eventuel sygdom, da de får spist nok og indtaget den rigtige næring. Derfor er det vigtig, at de praktiserende læger ved, at kommunen tilbyder måltider med modificeret konsistens, så de kan henvise borgerne og informere om tilbuddet.

De praktiserende læger udbreder kendskabet

I Nyborg Kommune har ledere fra Sundhed og Omsorg faste møder med fire praktiserende læger fra det kommunalt-lægelige udvalg (KLU). KLU er et obligatorisk samarbejdsorgan mellem kommunen og kommunens praktiserende læger. Mødet mellem de praktiserende læger fra KLU og personale fra Madhuset var arrangeret af Sundhed og Omsorg og afholdt hos Madhuset.

Efterfølgende har de fire praktiserende læger udbredt deres kendskab til kommunens tilbud af retter i forskellig kostform på et møde i foreningen af de praktiserende læger i kommunen (PLO-Kommunalt). Alle kommunens praktiserende læger har været til stede på dette møde. Til mødet har de praktiserende læger medbragt foldere med menuplaner og en oversigt over tilbud af speciel kost.

”Jeg var slet ikke klar over, at tilbuddet om forskellige kostformer var der. Jeg troede kun, de havde tilbud om normalkost. Ældre borgere er mere skrøbelige og har i perioder eller permanent brug for mad i andre konsistenser. Nu kan vi informere dem om, at der er det her tilbud i kommunen.”

- Eilif Hedemann, praktiserende læge, Nyborg Kommune

Lægerne har styrket deres vejledning til borgere med spisevanskeligheder

Ved at tale med personalet fra Madhuset og smage på mad i modificeret konsistens har de praktiserende læger fået fornyet deres viden om kommunens tilbud af måltider i forskellig kostform. Den nye viden hjælper de praktiserende læger til bedre at rådgive og vejlede ældre borgere med spisevanskeligheder.

De praktiserende lægerne fremhæver, at det fysiske møde med personalet fra Madhuset har været med til at skabe et godt samarbejde og styrke den indbyrdes relation.

Gode råd fra en praktiserende læge i Nyborg Kommune

gode råd

  • Det er vigtigt, at de forskellige faggrupper møder hinanden. Mødet og indsigten i hinandens engagement og fagområder skaber tillid og øger samarbejdet.
  • Det fungerer godt at se og smage på retter i forskellig kostform. Man husker bedre, når man bruger sine sanser. Det giver også de praktiserende læger bedre mulighed for at vejlede borgerne i tilbuddene, da de på den måde ved, at maden ligner og smager, ”som den plejer”.