xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivende udvalg for NKR

Det rådgivende udvalg er etableret for at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejdet med udarbejdelse af NKR og NKA.

Det rådgivende udvalg har til formål at rådgive omkring metodevalg, rammer for arbejdet, kriterier for udvælgelse af emner, prioritering af ansøgninger på baggrund af Sundhedsstyrelsens vurdering og indstilling m.v.

Det rådgivende udvalg høres i forbindelse med udvælgelse af emner til anbefalinger og før publikation af de enkelte kliniske anbefalinger.

Organisation

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat for det rådgivende udvalg. Der afholdes 2 møder årligt

Medlemmer

 • Britta Tendal Jeppesen, Sundhedsstyrelsen, formand
 • Randi Frydensberg Hede, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Jeanett Bauer, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Christian Gerdes, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Helen Bernt Andersen, Dansk Sygepleje Selskab
 • Bibi Dige Heiberg, Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Jakob Schelde Holde, Danske Regioner
 • Kim Brixen, Region Syddanmark
 • Rikke Skou Jensen, Region Midtjylland
 • Charlotte Wiig Allerød, Region Nordjylland
 • Henrik Stig Jørgensen, Region Sjælland
 • Jens Hillingsø, Region Hovedstaden
 • Nina Svendsen, KL
 • Martha Højgaard KL
 • Lisbeth Høeg-Jensen, Danske Patienter/Kræftens Bekæmpelse

 

Opdateret 21 DEC 2022