xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Screening for livmoderhals­kræft - anbefalinger

Sundhedsstyrelsen udgiver nationale anbefalinger for livmoderhalskræftscreeningsprogrammet, som dels skal sikre kvaliteten og berettigelsen af programmet, dels sikre et ensartet tilbud på tværs af landet.

27 MAJ 2018

Mindst 99 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft forårsages af en infektion med human papillomavirus (HPV). HPV kan forårsage celleforandringer i livmoderslimhinden, og disse celleforandringer videreudvikler sig i nogle tilfælde til kræft. Livmoderhalskræft kan forebygges både ved vaccination mod HPV og ved behandling af celleforandringer.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at alle lande indfører screeningsprogrammer og om muligt også HPV-vaccination. I Danmark er begge implementeret. Der findes et systematisk screeningstilbud til kvinder mellem 23 og 64 år, som har været landsdækkende siden 2006. HPV-vaccination til alle piger er en del af børnevaccinationsprogrammet.

Screeningsprogrammet, som gradvist er indført og udvidet siden 1960’erne, har medført et fald i forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft i Danmark. Der diagnosticeres knap 400 nye tilfælde om året, og ca. 100 kvinder dør årligt af sygdommen her i landet.

Anbefalingerne blev opdateret i 2018 på baggrund af ny viden og erfaring samt nye europæiske anbefalinger for testmetoder, herunder især muligheden for og perspektiverne i at undersøge for HPV-infektion som led i screeningen.