xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tandlæger skal fortsat behandle kritiske patienter under COVID-19

Ny retningslinje beskriver hvilke kritiske funktioner, den offentlige tandpleje og praksistandplejen fortsat skal varetage under COVID-19 epidemien, samt brug af værnemidler ved tandbehandling.

04 APR 2020

Under COVID-19 epidemien er det vigtigt at vi alle bidrager til at bremse smittespredning i samfundet, blandt andet ved at holde afstand og begrænse sociale kontakter i befolkningen, og det gælder naturligvis også i sundhedsvæsenet.

Den offentlige tandpleje og praksistandplejen skal under COVID-19 på den ene side sikre, at borgeren kan få behandling ved kritisk sygdom, som for eksempel tandinfektion og smerter. På den anden side skal tandplejen bidrage til at mindske smittespredning, ved at undlade at foretage ikke-kritiske behandlinger, som for eksempel rutinemæssige kontroller og tandrensninger.

”Langt de fleste tandlægebesøg må udskydes under COVID-19. Men selvfølgelig vil der stadig være borgere, der har brug for akut hjælp i tandplejen. Og i de situationer, er det vigtigt, at der bliver taget alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre smitte både af personale og af borgeren”, forklarer centerchef Camilla Rathcke.

Som alle andre steder i sundhedsvæsenet er de generelle anbefalinger, at man ikke skal møde frem hos tandlægen uden forudgående aftale. Så vidt muligt skal alle kontakter aftales over telefonen. Ingen patienter bør møde til behandling, hvis de har symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, åndenød). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

Og for personalet gælder, at de skal have særlig opmærksomhed på egne symptomer samt blive hjemme eller sendes hjem øjeblikkeligt ved symptomer på COVID-19. Tandplejepersonale må først møde på arbejde igen fra 48 timer efter symptomfrihed.

Den nye retningslinje er blevet til i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut, og Sundhedsstyrelsen har inddraget kommentarer fra fagpolitiske selskaber, speciale-selskaber og tandplejens fagpersoner.

Læs retningslinjen om varetagelse af kritiske funktioner i tandplejen


Retningslinjen er forældet og er 30. juni 2020 erstattet  af COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Note 14. juni 2021: COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, er forældet.