Engelsk

Ny centerchef i Sundhedsstyrelsen

Camilla Noelle Rathcke tiltræder pr. 1. juni som chef i Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning (PLAN).

21 MAR 2019

Camilla Noelle Rathcke er 44 år gammel. Hun er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2003, ph.d. fra 2010 og hun bliver i maj 2019 speciallæge i endokrinologi. Samtidig har Camilla en omfattende fagpolitisk og administrativ erfaring som bl.a. formand for Yngre Læger 2013-2018, samt diverse poster i bestyrelser, råd, kommissioner m.v. på sundhedsområdet.

”I Sundhedsstyrelsen har vi et meget højt fagligt ambitionsniveau, vi får flere opgaver, og der er store udfordringer på sundheds- og ældreområdet, som vi skal bidrage til at løse. Det kræver ledelseskraft,” siger direktør Søren Brostrøm.

”Jeg er utroligt glad for at få Camilla med i chefgruppen i Sundhedsstyrelsen. Hun er fagligt stærk med stort strategisk overblik og meget stærke værdier. Hun kender det danske sundhedsvæsen, har et stort netværk, og så er hun en meget stærk kommunikator,” siger direktør Søren Brostrøm, der tilføjer, at han glæder sig meget til samarbejdet med Camilla.  

”Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Vi lever længere, der bliver flere ældre, og flere med multisygdom. Forventninger til sundhedsvæsenet stiger, men det gør presset også. Sygehusene er blevet mere specialiserede med en stor vifte af behandlinger, men samtidig er der stigende behov for at sikre sammenhæng og helhedssyn. I de kommende år vil der både politisk og fagligt være stort fokus på udvikling af det primære sundhedsvæsen uden for sygehusene. I det arbejde vil Sundhedsstyrelsen stå centralt. Det arbejde vil jeg gerne være med til,” udtaler Camilla Noelle Rathcke og tilføjer, at hun har været tiltrukket af Sundhedsstyrelsens skærpede profil og styrkede opgavevaretagelse ift. udfordringerne på sundheds- og ældreområdet.

”Sundhedsstyrelsens rolle og indsats skal være mærkbar i hele sundhedsvæsenet og for alle typer af patienter. Vi skal sikre lighed i sundhed, så mennesker med psykiske lidelser og andre sårbare grupper ikke bliver tabt” siger Camilla Noelle Rathcke.

Som centerchef vil Camilla sammen med Helene Probst, den anden centerchef i PLAN, varetage ledelsen af den største enhed i Sundhedsstyrelsen. Chefgruppen blev udvidet i 2018 ved, at der i de to største enheder blev etableret en centerstruktur med to sideordnede chefer, der sammen varetager den strategiske ledelse af enheden. Camilla og Helene vil begge referere til direktør Søren Brostrøm.