xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alt for mange 11-15-årige bevæger sig for lidt

Kun få 11- til 15-årige lever op til Sundhedsstyrelsen anbefaling om fysisk aktivitet. Det viser en ny undersøgelse, hvor man for første gang objektivt har målt, hvor meget disse unge bevæger sig.

26 AUG 2019

I Sundhedsstyrelsen anbefaler vi, at børn og unge er fysisk aktive i mindst en time om dagen ved moderat til høj intensitet. Men den nye måling viser, at det kun er 26 procent af de 11-15 årige, der lever op til den anbefaling, og at samme gruppe unge i gennemsnit bruger mere end 11 vågne timer hver dag på at sidde eller ligge ned.

Det er bekymrende resultater, fortæller projektleder i Sundhedsstyrelsen Tue Kristensen: 

”Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række positive effekter på børn og unges sundhed og trivsel, så det er vigtigt, at de kommer op af stolen og sofaen og bevæger sig mere, end de gør i dag. Børn og unge, der er aktive, har bedre kondition, stærkere knogler, mindre fedt i blodet, og mindre risiko for at udvikle overvægt og forstadier til diabetes.”

Undersøgelsen, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen, er den første af sin art i Danmark for målgruppen 11-15-årige. I undersøgelsen er deres fysiske aktivitetsniveau målt gennem en lille bevægelsesmåler, der er sat fast på låret. Bevægelsesmåleren giver et mere præcist mål for, hvor meget de 11-15-årige bevæger sig, end tidligere undersøgelser, hvor de unge er blevet spurgt, hvor fysisk aktive de er. 

De yngste drenge bevæger sig mest

Der er stor forskel i aktivitetsniveauet mellem drenge og piger. 33 procent af drengene lever op til anbefalingen, mens det gælder for 19 procent af pigerne.

Den mest aktive aldersgruppe er de 11-årige drenge, hvor 42 procent lever op til anbefalingerne. De mindst aktive er de 15-årige piger, hvor 6 procent opfylder anbefalingerne. 

Blandt de 11-årige lever 34 procent op til anbefalingerne, hvor det gælder for 24 procent af de 13-årige og 10 procent af de 15-årige. Igen er pigerne mindre fysisk aktive end drengene i de tre aldersgrupper.

Behov for ekstra fokus

”De nye tal er overraskende negative. Vi ved, at hvis man er fysisk aktiv som ung, er der større sandsynlighed for, at man bliver ved med at være fysisk aktiv som voksen og ældre. Derfor skal der gøres endnu mere for at støtte de 11-15-årige i at være fysisk aktive i hverdagen,” siger Tue Kristensen.

Han påpeger samtidigt, at rammerne og mulighederne for at støtte 11-15-årige i at være fysisk aktive i hverdagen, allerede findes. Men at der er behov for at sætte ind med ekstra fokus og indsatser fra de aktører, der er på området.  

”Der er mange måder, som børn og unge kan blive mere aktive på. De kan fx cykle eller gå til og fra skole, gå til en aktivitet, hvor de er fysiske aktive, fx til spejder, fodbold, gymnastik, rollespil, dans eller svømning, eller være fysisk aktive i skoletiden. Derudover kan forældre og voksne, der er i kontakt med de 11-15-årige i hverdagen, opfordre og støtte dem til at være fysisk aktive, og ved at begrænse noget af den tid, som de bruger på at sidde eller ligge ned i dagtimerne”.

Se rapporten ”Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige – National monitorering med objektive målinger”

Se Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet for 5-17-årige her 

Sundhedsstyrelsen vil følge op på denne rapport på en konference den 7. oktober i Vejle. Tilmelding til konferencen kan ses her 

Vil du modtage nyheder fra Sundhedsstyrelsen? Tilmeld dig vores nyhedsmail her