×

Bedre information og et ensartet tilbud til piger og unge kvinder med uforklarede symptomer

Oprettet 4. februar 2016

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag anbefalinger til den faglige organisering af de regionale afdelinger, som har fået særligt ansvar for patienter med uforklarede symptomer – det helt centrale er, at pigerne og de unge kvinder fremover skal mødes af én speciallæge, som tager hånd om deres forløb – og at de bliver bedre informeret, inden de møder op til første undersøgelse.

Det mest centrale i anbefalingerne er, at afdelingerne skal sikre, at pigerne og de unge kvinder får en helhedsorienteret vurdering. Det skal ske ved, at de relevante specialister inddrages. Ydermere anbefales det, at indsatsen for de unge piger under 18 år skal være forankret hos en børnelæge.


Hvad anbefalingerne siger

”Det vigtigste for os er, at piger og unge kvinder, som har uklare symptomer, og som mistænker, at de kan skyldes vaccinationen mod HPV, nu kan komme ét sted, hvor der vil være én læge, som er tovholder for deres forløb. Og det, den læge skal, er at samle trådene, og finde ud af, hvad der videre skal ske, siger overlæge Ane Bonnerup Vind, Sundhedsstyrelsen.

Hør her overlæge Ane Bonnerup Vind fra Sundhedsstyrelsen forklare, hvad anbefalingerne siger:


Hvad målet er

Målet med anbefalingerne er et ensartet tilbud til de piger og unge kvinder, der henvises til afdelingerne, som tilsammen udgør tilbuddet om Én indgang. Desuden skal den øgede tværfaglighed skabe tryghed for de patienter, som lever med uforklarede symptomer.

Hør her overlæge Ane Bonnerup Vind fra Sundhedsstyrelsen forklare, hvad målet er:


Hvorfor informationen er vigtig

Det er væsentligt at understrege, at der ikke er kendskab til et entydigt, forskningsbaseret tilbud om behandling til alle patienter, der ses i Én indgang. 

Derfor kan det være relevant at tilbyde patienterne indsatser, som giver dem mulighed for at fungere bedre og skabe bedre livskvalitet i hverdagen. 

Det kan handle om vejledning om sygdomsforståelse og daglig symptomhåndtering eller fysisk rehabilitering, øvelsesinstruktioner og vejledning om fysiske funktionsnedsættelser.  

Det fremgår også af anbefalingerne, at det er vigtigt, at patienterne bliver informeret grundigt om, hvad Én indgang kan tilbyde allerede inden første besøg på afdelingerne.

Det er rigtig vigtigt, at pigerne og de unge kvinder får information forud for besøget i Én indgang. Det er vigtigt, at de ved, hvad de kan forvente, når de kommer ind og bliver set af lægen, og det er også rigtig vigtigt, at de på forhånd ved, at de ikke kan forvente, at lægen kan svare på, om deres symptomer skyldes, at de er blevet vaccinerede mod HPV,” siger overlæge Ane Bonnerup Vind, Sundhedsstyrelsen.

Hør her overlæge Ane Bonnerup Vind fra Sundhedsstyrelsen forklare, hvorfor informationen er vigtig:


Baggrunden for anbefalingerne

Én indgang blev etableret, fordi der gennem de seneste år har været stigende fokus på en gruppe piger og unge kvinder, som henvender sig til sundhedssystemet med uforklarede symptomer, og som har mistanke om, at deres symptomer har relation til vaccination med HPV-vaccinen.

Én indgang skulle sikre, at patienterne fik et ensartet tilbud om en helhedsorienteret vurdering. Men i efteråret stod det klart, at der var forskelle på de faglige tilbud i regionerne, og regionerne bad derfor Sundhedsstyrelsen om faglig rådgivning til at tilrettelægge indsatsen overfor de patienter, som bliver henvist til én indgang.

Hør her overlæge Ane Bonnerup Vind fra Sundhedsstyrelsen fortælle om baggrunden for anbefalingerne:

Det er regionernes ansvar at følge op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og regionerne har samtidig ansvaret for, at der bliver samlet op på erfaringer og viden om patienter med uklare symptomer med henblik på løbende at udvikle et hensigtsmæssigt tilbud til patienterne.