xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Bak dit barn op i at være fysisk aktiv

Det er en gave til børnene, hvis forældrene hjælper dem til at være fysisk aktive. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen kampagnen Get Moving, der skal få forældre til at hjælpe deres 10-til-13-årige børn til at være fysisk aktive. Det er nemlig vigtigt for børns sundhed og trivsel.

23 MAJ 2016

Det er en gave til børnene, hvis forældrene hjælper dem til at være fysisk aktive. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen kampagnen Get Moving, der skal få forældre til at hjælpe deres 10 til 13-årige børn til at være fysisk aktive. Det er nemlig vigtigt for børns sundhed og trivsel. Kampagnens budskab til forældrene er ”Støt dit barn til mere motion. Det er en gave for livet”. 

”Forældre behøver ikke at sende børnene til fodbold fire dage om ugen og svømning de sidste tre. Det kan ligeså godt være, at børnene skal cykle til skole i stedet for at blive kørt, at de går eller løber en tur med hunden, når de kommer hjem fra skole eller hjælper med havearbejdet. Det handler om at sætte nogle rammer for børnene og vise dem, at fysisk aktivitet er mange ting,” siger Tue Kristensen, projektleder i Sundhedsstyrelsen. 

Fysisk aktivitet skal være en naturlig del af hverdagen

Nogle forældre kan have svært ved at motivere deres børn til at være fysisk aktive, viser en undersøgelse lavet af TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen. Forældrene står overfor en udfordring, fordi 10 til 13-årige kan synes, at de er pinlige, og fordi børnenes venner er mere styrende end forældrene for, hvad de skal bruge deres fritid på. Og det er ikke altid at være fysisk aktiv. Og da slet ikke at være fysisk aktiv sammen med forældrene.

Her kan forældrene i stedet bruge nogle andre måder til at støtte børnene i at få fysisk aktivitet ind som en naturlig del af hverdagen. 

”Forældre spiller en vigtig rolle i forhold til at motivere deres børn til at være fysisk aktive. Det er derfor vigtigt, at de kommer på banen og viser vejen for deres børn. Derfor skal kampagnen hjælpe dem med at motivere deres børn til at være aktive minimum 60 minutter om dagen. Der er flere muligheder i hverdagen for at være fysisk aktiv, så det er bare med at gribe fat i dem,” siger Tue Kristensen fra Sundhedsstyrelsen.

Danske børn er ikke nok fysisk aktive alle ugens dage

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge dels skal være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag ved moderat til høj intensitet (fx rask gang eller cykling), og dels skal de 3 gange om ugen i 30 minutter være aktive med høj intensitet (gennem aktiviteter, der styrker deres knogler og muskler, fx boldsport).

Når det kommer til at være fysisk aktive alle ugens dage, danner de danske børn bagtrop i Europa. Det viser en analyse af tal fra WHO. 11 procent af 11-årige piger og 19 procent af 11-årige drenge i Danmark er fysisk aktive i de anbefalede 60 minutter om dagen. Og det giver Danmark en bundplacering som nummer 41 ud af 42 deltagende lande. 

Modsat denne tendens viser tal fra rapporten samtidig, at mange danske 11- til 15-årige lever op til den del af Sundhedsstyrelsens anbefaling, der handler om at være aktive med høj intensitet mindst 3 gange 30 minutter om ugen. Dette placerer de danske børn helt i top, når de sammenlignes med resten af Europa. Blandt de 11-årige danske drenge er 75 procent fysisk aktive med høj intensitet to eller flere timer om ugen i deres fritid. For de 11-årige piger er det 62 procent. Dette gælder ligeledes for henholdsvis 81 og 69 procent af de 13-årige drenge og piger og for 79 og 73 procent af de 15-årige drenge og piger. 

Kampagnen løber de næste to uger over hele landet, hvor der blandt andet vil være pudekampe i fire forskellige byer for at vise, at motion og leg sagtens kan forenes. 

Links 

Læs mere på www.getmoving.dk

WHO-rapport: Health behaviour in school-aged children (HBSC) International report from the 2013/2014 study

Anbefalinger for fysisk aktivitet hos børn og unge i alderen 5-17 år

Get moving-kampagnen på facebook