xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vi gider ikke røg i hjemmet

Der bliver aldrig røget i 75 pct. af danskernes hjem. For bare fem år siden gjaldt det kun for 59 pct. Selv dem, der ryger, har i stor stil sendt røgen udenfor. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

14 OKT 2015

Der bliver aldrig røget i 75 pct. af danskernes hjem. For bare fem år siden gjaldt det kun for 59 pct. Selv dem, der ryger, har i stor stil sendt røgen udenfor. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Lugten og partiklerne bliver hængende, efter cigaretten er skoddet, og røgen har lagt sig. Det er der tilsyneladende stadig flere danskere, som ikke har lyst til i deres eget hjem. 75 pct. svarer i en ny undersøgelse, at der aldrig bliver røget indendørs i deres hjem. Til sammenligning var der kun 59 pct., der havde et røgfrit hjem i 2010.

Der er tale om et tydeligt holdningsskifte blandt danskerne, lyder vurderingen fra Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse:

- Der er markant flere, som beskytter sig mod tobaksrøg, og udviklingen er sket på relativt få år. Det er tydeligt, at det er et område, hvor holdningerne virkelig rykker sig i disse år, og i dag er det mest normalt at gå udenfor for at ryge. Danskerne vil gerne leve røgfrit, siger Niels Them Kjær. 

Flere går udenfor og ryger

Ikke så overraskende er der blandt rygerne flere, der tillader rygning i deres eget hjem, men holdningsskiftet i denne gruppe er mindst lige så stort, som hos danskerne generelt. Mens det i 2010 var 33 pct. af rygerne, der havde et røgfrit hjem, er det i 2015 47 pct.

Er rygerne på besøg hos andre, hvor der ikke bliver røget, går 95 pct. enten udenfor og ryger eller undlader helt at ryge.

Unge og børnefamilier fører an

Den røgfri tendens er tydeligst i de unge generationer. Blandt de 20-39-årige er det 84 pct., der har et hjem, hvor der ikke bliver røget. Blandt dem, som er 50 år eller derover, er det mellem 66 og 71 pct.

- Unge er typisk lidt hurtigere til at tage nye tendenser til sig, og deres adfærd giver et billede af, hvilken vej udviklingen går. Det er også glædeligt, at børnefamilier går foran og beskytter de unge generationer mod tobaksrøg, siger Niels Them Kjær.

Blandt dem, der har hjemmeboende børn under 18 år, har 89 pct. et røgfrit hjem.

’Danskeres udsættelse for tobaksrøg’ er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Lidt over 5.000 danskere over 15 år har svaret på spørgsmål om deres udsættelse for tobaksrøg samt deres holdninger til rygning.Tal fra undersøgelsen

  • 75 pct. af danskerne har et røgfrit hjem.
  • 47 pct. af rygerne og 40 pct. af dem, der ryger dagligt, har et røgfrit hjem.
  • Fra 2010 til 2015 er andelen, der har et røgfrit hjem, steget fra 59 pct. til 75 pct. Blandt dem, der ryger, er der sket en stigning fra 33 pct. til 47 pct., og blandt dem, der ryger dagligt, er tallet steget fra 24 til 40 pct.
  • 89 pct. af dem, der har hjemmeboende børn under 18 år, har et røgfrit hjem.
  • 84 pct. af de 20-39-årige har et røgfrit hjem. Blandt de 50-årige eller derover, er det 66-71 pct.
  • 95 pct. af rygerne går enten udendørs og ryger (62 pct.) eller undlader at ryge (33 pct.), når de er på besøg i et hjem, hvor der ikke bliver røget indendørs.
  • Blandt dem med bil har 90 pct. en røgfri bil.

Kilde: Danskernes udsættelse for tobaksrøg. Undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.