xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stigning i registrerede klamydia-tilfælde

Antallet af fundne klamydia-tilfælde er steget med 12 % fra 2013 til 2014. I 2014 blev der samlet set fundet 30.881 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret. Klamydia er fortsat en sygdom, der primært optræder blandt unge i alderen 15–29 år, hvor 84 % af alle registrerede klamydia-tilfælde er fundet.

19 AUG 2015

Antallet af fundne klamydia-tilfælde er steget med 12 % fra 2013 til 2014. I 2014 blev der samlet set fundet 30.881 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret. Klamydia er fortsat en sygdom, der primært optræder blandt unge i alderen 15–29 år, hvor 84 % af alle registrerede klamydia-tilfælde er fundet.

Stigningen i registrerede klamydiatilfælde ses i stort set alle aldersgrupper og blandt både mænd og kvinder. Stigningen skal dog ses i relation til, at der fra 2013 til 2014 er sket i stor stigning i testaktiviteten på næsten 13 %, så der i 2014 blev testet 351.507 personer. En del af forklaringen på, at der er sket en stigning i antal smittede, kan derfor være, at der er testet flere for klamydia, og derfor er der også fundet flere tilfælde.

Overordnet ses der fortsat en positiv udvikling blandt de unge i alderen 15–19 år. Her har der siden 2008/2009 været et markant fald i antallet af fundne klamydia-tilfælde – selvom der i 2013 og 2014 ses en mindre stigning. Testaktiviteten har i samme periode været nogenlunde stabil.

Tallene viser dog tydeligt, at klamydia fortsat er en meget udbredt sygdom, ligesom det ikke kan udelukkes, at der i nogle aldersgrupper er sket en reel stigning i antallet af smittede, og ikke kun i antallet af fundne tilfælde. Det ser dog ud til, at der blandt de 15–19 årige er sket et reelt fald i antallet af smittede.

De nye tal for 2014 peger på, at der fortsat er behov for en fortsat forebyggende indsats, som har fokus på kondombrug, test og behandling for klamydia samt opsporing af evt. smittede partnere.  Da de fleste tilfælde af klamydia optræder uden symptomer, er det vigtigt, at man bliver testet, hvis man har udsat sig selv for smitterisiko ved at have ubeskyttet sex med en ny partner.

Tallene for registrerede klamydiatilfælde er opgjort af Statens Serum Institut for Sundhedsstyrelsen.

Fakta

Ubehandlet klamydia kan medføre:

  • Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed 
  • Graviditet uden for livmoderen
  • Kroniske underlivssmerter hos kvinder
  • Betændelse i bitestikler blandt mænd

Der er forskel på, hvordan piger og drenge bliver testet for, om de har klamydia. Pigerne skal lave en såkaldt vaginalpodning, mens drenge kan tage en urinprøve.

Links

Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde blandt 15-29 årige i 2014

Udvikling i diagnosticerede klamydia tilfælde

Statens Serum Institut: Flere end 30.000 tilfælde af klamydia i 2014