xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Kontakt til forældre

Det første skridt i involveringen af forældre i jeres kommune handler om at etablere kontakt. Når I aktivt opsøger og etablerer kontakt med forældrene, skaber I gode forudsætninger for åben dialog og samarbejde, som kan være med til at skabe en positiv udvikling for de unge.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Skab kontakt til forældre gennem grundskoler og ungdomsuddannelser

  Skab kontakt til forældre, da de er afgørende for unges rusmiddelbrug. Brug grundskolen eller ungdomsuddannelsen som arena til at skabe kontakt til den brede forældregruppe på forældremøder. Grundskolen er en lettilgængelig kanal, da forældre i forvejen færdes på skolen til forældremøder og andre klasse- og årgangsarrangementer.
 • Lyt til forældrebehovet I jeres kommune

  Vær lydhør over for klassens eller årgangens forældre, så I bedre kan imødekomme deres behov. Det giver også forældrene mulighed for selv at definere deres rolle og bidrag i Fælles om ungelivet. Forældrenes behov kan omfatte et ønske om at opnå bedre kendskab til hinanden og få sparring indbyrdes, fælles drøftelser om normer, opdragelse og det at have tydelige holdninger over for de unge samt få viden om beskyttende handlinger og forældrerollen.
 • Involver klasselæreren og skoleledelsen

  Sørg for, at I har skoleledelsens opbakning til at integrere Fælles om ungelivet i et forældremøde på skolen eller på ungdomsuddannelsen.

  Involver klasselæreren i forældremøderne, så klasselæreren kan være med til at beslutte formen for mødet, og I sammen kan drøfte, hvordan lærerens indhold til forældremødet kan kobles sammen med Fælles om ungelivet, og hvilken faciliterende rolle han/hun selv ønsker at have. Lad klasselæreren i grundskolen invitere til forældremødet og eventuelt med bindende tilmelding for forældrene. Det kan bidrage til at gøre mødet mere forpligtende for forældrene.

 • Benyt flere kommunikationskanaler

  Benyt jer af flere kanaler til at udbrede kendskabet og mobilisere forældre til Fælles om ungelivet. På denne måde rammer I så mange forældre som muligt, og de får kendskab til Fælles om ungelivets vision og deres betydning som forældre flere steder fra. For at lykkes med at engagere forældre i at tage et større ansvar for deres barns rusmiddelbrug kræver det vedvarende kommunikation og dialog.

  Det kan for eksempel være gennem løbende nyhedsbreve om ungelivet med kommunen som afsender, facebooksider, kommunens egen hjemmeside eller via lokalavisen. Det kan også være gennem fritidsaktiviteter.

  Det kan også være via større forældrearrangementer, der kan tiltrække mange forskellige forældregrupper, for eksempel foredrag hvor eksperter eller oplægsholdere formidler viden om forældrerollen, rusmidler og handlemuligheder, og hvor der er gode forudsætninger for at gå i dialog med forældre.

 • Kobl jer på eksisterende forældremøder

  Sørg for at koble Fælles om ungelivet på eksisterende forældremøder i grundskolen eller på ungdomsuddannelsen, når I skal involvere forældre gennem formidlingen af lokale data. På den måde undgår I, at involvering af forældre skal foregå på særskilte møder. Vær opmærksom på, at ungdomsuddannelser ikke har tradition for at arrangere forældremøder om rusmidler. Flere gymnasier har et introduktionsmøde for elever i 1.g og deres forældre, hvor I med fordel kan deltage.