xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Om Fælles om ungelivet

I ”Fælles om ungelivet” er det vores vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til positive sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer. Vi tror på, at et vigtigt skridt på vejen mod visionen er at arbejde aktivt og målrettet med at understøtte ungefællesskaber uden rusmidler.

Med ”Fælles om ungelivet” ønsker vi at sætte spotlight på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring teenagere har som kulturskabere og kulturbærere. Det handler blandt andet om at motivere forældre til at være nærværende og engagerede - og samtidig turde sætte tydelige grænser for deres unge. Det handler også om at skabe rammer, som gør, at flere unge bliver og forbliver foreningsaktive og om at påvirke kulturen omkring unges fritidsaktiviteter til at støtte op om et ungeliv uden rusmidler.

”Fælles om ungelivet” har i årene 2020-2024 udfoldet sig i en pilotfase, hvor de fem kommuner Gentofte, Odder, Silkeborg, Sorø og Aalborg i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden har udviklet koncepter for, hvordan kommuner kan samarbejde med forældre, det organiserede fritidsliv og andre lokale aktører om at skabe et godt ungeliv. Nu er programmet gået ind i sin næste fase, programfasen, hvor yderligere 10 kommuner er kommet med ombord som medløftere på visionen. De ti nye programkommuner er: Egedal, Esbjerg, Hedensted, Holbæk, Kalundborg, Lemvig, Nyborg, Syddjurs, Thisted og Varde.