xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Skab et godt ungeliv

I Fælles om ungelivet er det vores vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Her på siden finder I som kommune anbefalinger, inspiration og værktøjer til at fremme positive fællesskaber for unge uden rusmidler med afsæt i tre principper: lokale data, beskyttende faktorer og lokal involvering og handling. Vores koncept bygger på viden om beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler og erfaringer fra kommunerne i Fælles om ungelivet.

De tre principper

Datadrevet indsats

Indsamling og formidling af aktuelle og lokale data om børn og unge i alderen 12-18 år i kommunen.

Byg sunde fællesskaber

Beskyttende faktorer

Fokus på stærke fællesskaber og aktive fritidsinteresser som nøgler til at forebygge unges brug af rusmidler.

Styrk fællesskabets rolle

Lokal involvering og mobilisering

Vi mobiliserer forældre og lokalsamfund til aktivt at skabe stærke rusmiddelfri fællesskaber for børn og unge.

Gør indsigt til handling