xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Om konceptet

Konceptet for Fælles om ungelivet er udviklet på baggrund af eksisterende viden og forskning om beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler samt erfaringer fra praksis indsamlet i pilotfasen i Fælles om ungelivet (2020-2024) i de fem pilotkommuner Gentofte, Odder, Silkeborg, Sorø og Aalborg i samarbejde med evaluator Steno Diabetes Center Copenhagen. Fælles om ungelivets tilgang og principper er inspireret af den islandske forebyggelsesmodel.

Konceptet for Fælles om ungelivet er målrettet kommuner, som ønsker at udbrede programmets tilgang til arbejdet med rusmiddelforebyggelse blandt børn og unge. På denne hjemmeside er konceptet digitaliseret og tilpasset som et brugervenligt redskab, der både beskriver de enkelte faser i "Fælles om ungelivet" og tilbyder masser af inspiration og værktøjer til jer, der skal implementere programmet lokalt.

Konceptets faser

nummer et

Etablering

Etableringsfasen er den fase, hvor fundamentet for at arbejde med Fælles om ungelivet skabes. Det er her indsatsen modnes, samarbejder både internt og eksternt etableres, og der skabes ledelsesmæssig og politisk opbakning til programmet. Arbejdet kræver en stor indsats i forberedelsen og opstarten af programmet, men det er samtidig også et arbejde, der løbende skal varetages.
nummer to

Data

Data-fasen er den fase, hvor der skal indsamles og analyseres aktuel data og viden om lokale forhold vedrørende unges hverdag, beskyttende faktorer og rusmiddelbrug. Der skal etableres en årlig dataindsamling på grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor der indsamles aktuelle og helt lokale data om rusmiddelbrug, beskyttende faktorer og trivsel. Den lokale data er vedkommende og relevant for forældre og andre lokale aktører og anvendes derfor i handlingsfasen til at engagere og mobilisere dem til at skabe en forandring i unges rusmiddelbrug samt til at træffe beslutninger om de konkrete indsatser, der skal iværksættes.
nummer tre

Formidling og mobilisering

Formidlings- og mobiliseringsfasen er den fase i Fælles om ungelivet, som vedrører involvering og handling blandt forældre og lokale aktører med afsæt i formidling af aktuelle og lokale data samt viden om beskyttende faktorer. I denne fase skal forældre og lokale aktører mobiliseres og involveres til at fremme de beskyttende faktorer og skabe sunde fællesskaber for unge uden rusmidler.