xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Om os

Formålet med Landsindsatsen EN AF OS er at afstigmatisere psykisk lidelse i Danmark - altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft psykisk lidelse. Alle er, og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS er på nationalt niveau forankret i Sundhedsstyrelsen og på regionalt niveau i PsykInfo.

EN AF OS fra mure til mennesker

Illustration af Frits Ahlefeldt 

Alle kan rammes af psykisk sygdom

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark. Faktisk rammes en af fem danskere af psykisk sygdom i løbet af et år, og det er derfor mere udbredt end mange tror. Det anslås, at der i Danmark lige nu er omkring 580.000 mennesker, som er ramt af en psykisk sygdom. Heraf er mindst 1/3 pårørende. For de fleste mennesker er psykisk sygdom noget midlertidigt, og de bliver helt raske igen. For andre er der tale om tilbagevendende eller længere forløb.

Det betyder, at det er meget vigtigt, at alle forstår, at et menneske ikke er identisk med sin diagnose. Når en person får en psykisk lidelse, har det også indflydelse på de pårørende og netværket, som også har brug for at vide, at der findes håb og vendepunkter.

Mange af os ved ikke nok om psykisk sygdom, hvilket er en af årsagerne til, at der eksisterer så mange fordomme om psykisk sygdom. Det kan ske for os alle, at vi - tilsigtet eller ej - kommer til at stigmatisere og ekskludere mennesker, som har eller har haft en psykisk sygdom. For både at oplyse om livet med psykisk lidelse samt give indblik i håb og vendepunkter, er det vigtigt, at der er mennesker, der aktivt står frem og fortæller om, at de er kommet videre. Denne oplysning og gode råd om hvordan vi kan møde mennesker med psykisk sygdom kan ændre den adfærd, og det er præcist det Landsindsatsen EN AF OS handler om.

Læs mere om stigmatisering

Hvorfor afstigmatisering?

Stigma betyder "negativt kendetegn", der hæftes på en person som et "socialt stempel". Når vi stempler hinanden på grund af psykiske lidelser, har det alvorlige konsekvenser på mange måder. Smerten ved ikke at være en del af samfundet eller ved at blive mødt af fordomme gør sårbarheden og smerten endnu større. Det gør det hårdt at være syg og kan spænde ben for at få et meningsfuldt liv, f.eks. at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også forhindre, at mennesker kommer i behandling i tide. Det koster altså. For den enkelte og for samfundet.

Læs mere om hvordan EN AF OS arbejder med afstigmatisering

Visionen for EN AF OS

Visionen er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. Overordnet arbejder EN AF OS således for at:

  • Øge danskernes viden om livet med psykisk sygdom
  • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Psykisk sygdom vedrører os alle, og vi er alle EN AF OS.

Formål for EN AF OS

Formålet med indsatsen er at fremme mere åbenhed og nedbryde fordomme og forskelsbehandling forbundet med psykiske lidelser. Indsatsens fokus er at gøre op med den stigmatisering, der forekommer på mange områder af hverdagslivet. Stigmatiseringen kan opstå på grund af manglende viden, fordomme og diskriminerende adfærd, der er væsentlige barrierer for, at mennesker, der i deres livsforløb berøres af psykisk sygdom, kan få et liv som andre.

EN AF OS arbejder overordnet med fem indsatsområder:

  • Brugere og pårørende
  • Personale i sundheds- og socialsektoren
  • Arbejdsmarkedet
  • Unge (både de unge selv og fagpersoner, der arbejder med unge)
  • Befolkningen og medierne

Hvem er vi og hvem står bag EN AF OS?

EN AF OS ledes på nationalt niveau i Sundhedsstyrelsen, hvor vi er to fuldtidsansatte medarbejdere, som arbejder med EN AF OS.

I tæt samarbejde med EN AF OS i Sundhedsstyrelsen er de regionale koordinatorer, som er placeret i de regionale PsykInfo'er (Psykiatrisk Informationscenter), hvis opgave er at føre EN AF OS ud i livet på et regionalt og lokalt plan samt at understøtte udvikling af et lokalt samarbejde herom på tværs af region, kommuner og frivillige organisationer.

Derudover er der nedsat ressourcegrupper under hvert af de fem indsatsområder med repræsentanter for bruger- og pårørende organisationer, faglige selskaber, fagpersoner og de regionale PsykInfo'er. Ressourcegruppens opgave er bl.a. at levere sparring, viden og befordre netværk i forhold til arbejdet med udvikling af materialer og aktiviteter med relevans for indsatsområderne i EN AF OS.

Fra 2011-2021 stod et partnerskab bag EN AF OS. Partnerskabet bestod af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, TrygFonden, PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, KL, Socialstyrelsen og Komiteen for sundhedsoplysning. Fra 2021 er partnerskabet overgået til at være en følgegruppe i EN AF OS.

Ambassadører i EN AF OS

EN AF OS arbejder med afstigmatisering med udgangspunkt i anvendelsen af metoden social kontakt, hvor personer med egne erfaringer med psykisk lidelse deler deres personlige erfaringer med fokus på at skabe håb, og samtidig ikke lever op til de fordomme man kan have, og på den måde nedbryder fordomme og skaber åbenhed samt identifikation.

Læs mere om metoden social kontakt

Formidling og aktiviteter i EN AF OS er derfor i høj grad baseret på involvering af ambassadører og frivillige, der ønsker at være med til at fjerne tavshed, tvivl og tabu om psykiske lidelser. Vi skelner mellem ambassadører, som via formidlingstræning, holder oplæg om egne erfaringer med psykiske lidelser og frivillige, som ikke nødvendigvis holder oplæg, men deltager i opgaver på anden vis. 

Ambassadører i EN AF OS er personer, som har eller har haft en psykisk lidelse, eller som er pårørende. Ambassadørerne sætter deres personlige erfaringer i perspektiv, så når de besøger fx skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser og hospitalsafdelinger, fortæller de om udvalgte perioder og oplevelser i deres liv med psykisk sygdom, som er relevante for netop dem, de står overfor. Ambassadørerne deler i deres oplæg også refleksioner over, hvad der har været eller kunne have været hjælpsomt i den enkeltes liv med psykisk lidelse eller i en bestemt situation, som er relevant for lytterne.

Læs mere om EN AF OS-ambassadører

Foto: af Jonas Bonde

 Som 25 årig gik jeg fra at leve et bekymringsfrit ungdomsliv til at lide af panik og dødsangst. Angsten er som en forstuvning, og jeg har accepteret, at mit sind har et svagt led. I dag bruger jeg angsten som mit målepunkt på min mentale sundhed. Hvis jeg kan mærke angsten snappe efter mig, så ved jeg, at jeg for en stund skal geare ned og have mit fokus på ro og afslapning. Angsten mister sin magt og kravler tilbage hvor den kom fra. Åbenhed, mit netværk og min vilje til at mærke efter, er min vej til at angsten mister sin magt." 
EN AF OS-ambassadør Gitte

Internationalt netværk

EN AF OS er medlem af The Global Anti-Stigma Alliance (GASA), som er et internationalt netværk, der arbejder for afstigmatisering af psykisk sygdom. Formålet med dette netværk er at dele viden, forskningsresultater og materialer.

I 2017 afholdt EN AF OS den 8. Internationale Stigma Konference med titlen "Overcoming Barriers in Minds and Society" i København, hvor mere end 350 deltagere og 32 lande var repræsenteret. 

Gå til GASA's hjemmeside

Opdateret 19 SEP 2023