xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad kan du gøre som fagperson?

De primære fagpersoner, som kan spille en vigtig rolle i forhold til opmærksomhed på tandsundhed, er personale i psykiatrien og socialpsykiatrien, praktiserende læger, tandlæger og tandplejere samt apotekerpersonale.

Fagpersoners ansvar i forhold til tandsundhed

Det er afgørende, at fagpersoner, der er i kontakt med personer med psykiske lidelser, påtager sig et aktivt ansvar for:

  • I samarbejdet med den enkelte bruger/patient at forholde sig til tandstatus som en naturlig del af personens hverdagsliv og helbred, f.eks. i sammenhæng med medicinsamtaler
  • At fremme en faglig kultur og praksis i hverdagen, som gør det let for brugere/patienter at få hjælp og støtte til at forebygge, at tandproblemer opstår.
  • At henvise til den kommunale specialtandpleje og i øvrigt kende regler for tilskud til tandbehandling.

Lav en temperaturmåling på din arbejdsplads

Hent spørgeskemaet "Fokus på bisserne" 

Lad både brugere/patienter og medarbejdere på din arbejdsplads udfylde spørgeskemaet og lad det være afsæt for en snak om tandsundhed, og hvad der har størst individuel betydning.

Dialogkompasset

Dialogkompasset er et dialogredskab til brug i kommunikationen mellem personale og patienter/brugere i psykiatrien eller socialpsykiatrien. Det er et værktøj, der kan benyttes sammen med den person, som er berørt af den psykiske lidelse, og sygeplejersken, støttekontaktpersonen, tandlægen, tandplejeren eller andre i dialogen om, hvilke udfordringer den enkelte oplever i forhold til sin mundhygiejne.

Hent Dialogkompasset

Hent vejledning til Dialogkompasset

Vigtig viden om tandsundhed

Mulighed for at komme til specialtandpleje og tilskudsregler

Alle kommuner skal have et tilbud om specialtandpleje til voksne, der ikke kan benytte de almindelige tilbud om tandpleje på grund af betydelige og varige funktionsnedsættelser, f.eks. på grund af en psykisk lidelse. Specialtandplejen arbejder både sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende med det formål, at fremme den enkeltes trivsel ved at kunne bevare tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand hele livet.

Hvis du bor i et botilbud eller anden form for kommunal eller regional boform, eller hvis du er indlagt i psykiatrien eller tilknyttet distriktspsykiatrien, kan du henvises direkte til specialtandpleje. Direkte henvisning kan ske via det tilknyttede personale, som har et godt kendskab til dig og dit funktionsniveau.

Du kan også kontakte din bopælskommune og høre mere om, hvordan visitation til specialtandpleje er organiseret i din kommune.

Læs Bekendtgørelse om tandpleje, kapitel 3 om specialtandplejen

Læs om erfaringer i artikelserie ”Når nye tænder er vejen tilbage til livet” om 12 kommuner, der med midler fra et satspuljeprojekt har hjulpet socialt udsatte til drastisk forbedret livskvalitet (Tandlægebladet nr. 2 2017)

Gode råd til forebyggelse af mundtørhed og andre bivirkninger

Apotekerforeningen kørte i efteråret 2017 kampagnen ”Psykiske problemer bør ikke være tandproblemer”. I den forbindelse har de lavet en folder og samlet gode råd til, hvordan mundtørhed samt andre bivirkninger ved antipsykotisk medicin kan forebygges.

Læs mere om kampagnen på Apotekets hjemmeside

Danske Tandplejere har lavet to foldere, der oplyser om tegn på mundtørhed, samt giver råd til forebyggelse af mundtørhed og tandsygdomme ved brug af psykofarmaka.

Læs pjecen ”Tandpleje ved mundtørhed”

Læs pjecen ”Dine tænder – når du bruger psykofarmaka”

Tandlægeforeningen har ligeledes lavet en folder om mundtørhed og symptomer herpå, samt hvordan problemer som følge heraf kan forebygges. 

Læs Pjecen "Mundtørhed"

Denne medicin kan give udtalt mundtørhed

Tandlægeforeningen har udgivet en oversigt over, hvilken medicin som kan forårsage udtalt mundtørhed som bivirkning, så man kan være opmærksom på at forebygge følgevirkninger heraf fra starten:

Klik her for at se oversigten

Informationer om helbredsmæssige konsekvenser af dårlig tandsundhed 

Teksten er fra Tandlægeforeningen fra februar 2018.

Almene sygdomme hvor der er påvist sammenhæng med bakterier i mundhulen eller sygdom i mundhulen:

Endocarditis (betændelse på hjerteklapperne og/eller tilgrænsende væv). Endocarditis kan være forårsaget af bakterier fra mundhulen, som går over i blodbanen fx ved tygning eller tandbørstning. Endocarditis kræver langvarig antibiotikabehandling i hospitalsregi , og ubehandlet betragtes sygdommen som dødelig.

Lungebetændelse hos svækkede og/eller ældre. Lungebetændelsen kan opstå som følge af aspiration af bakterier fra mundhulen. Dette har især betydning for plejepersonale på institutioner og hospitaler.

Prædiabetes og diabetes type 2, hvis patienten også har tandsygdommen parodontitis marginalis. Hvis parodontitis ikke behandles, og der ikke skabes og opretholdes en god mundhygiejne, kan det føre til en forværring af diabetessygdommen. Et godt behandlingsresultat, herunder opnåelse af god mundhygiejne, kan medføre en forbedring af diabetessygdommen. Da omkring 250.000 danskere har diabetes type 2 og 300.000 skønnes at have prædiabetes, samtidigt med at omtrent halvdelen af befolkningen over 50 år skønnes at have parodontitis, er dette relevant for en stor del af befolkningen.

Film om tandsundhed

SundhedsTV har med støtte fra Colgate produceret tre korte film med oplysning til personer, der er i risiko for mundtørhed, hvad man skal holde øje med samt gode råd, håb og vejledning til dem, der allerede er ramt.

Se filmene her 

Hvad kan EN AF OS tilbyde?

Hvis du som fagperson ønsker at tage initiativ til at forbedre tandsundheden på din arbejdsplads og for de brugere og patienter, du har kontakt med, er du velkommen til at kontakte EN AF OS.

EN AF OS har produceret en række materialer, som kan sættes i spil i forhold til en mere omfattende indsats knyttet til fx medicinsamtaler og kulturændring eller til at skabe en opmærksomhed ved oplysning om tandproblematikken.

 

Hent EN AF OS-folder om tandproblematik

 

Hent EN AF OS-plakat til opslagstavlen

 

Bestil det ovenstående materiale samt klistermærker som fysisk materiale ved at kontakte EN AF OS.

 

Kontakt også EN AF OS for at høre om mulighederne for at booke et oplæg fra en EN AF OS-ambassadør, som selv kender konsekvenser af for sen oplysning, og hvad der kan være hjælpsomt.

 

Find kontaktoplysninger til EN AF OS

Opdateret 19 SEP 2023