xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom tager udgangspunkt i de behandlingssituationer, hvor der er taget beslutning om at fjerne livmoderen.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 13 MAJ 2015

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til operationsmetoder og de supplerende kirurgiske indgreb i forbindelse med en operation.

Retningslinjen indeholder derfor ikke en overordnet gennemgang af patientforløbene eller de medicinske behandlinger eller mindre invasive kirurgiske behandlingsmetoder. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ansartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.  

Retningslinje

NKR om Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom - pdf

NKR om Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide om Hysterektomi

English version

Quick guide: National clinical guideline on hysterectomy (surgical removal of the uterus) for benign gyneacological conditions (pdf)

Kommissorium

Kommissorium for arbejdsgruppen

Høring

Link til Høringsportalen

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AGREE vurderinger

Metaanalyser

Metaanalyser (rm5)

Metaanalyser (pdf)

Oversigt over metaanalyser

Risiko for Bias vurderinger

Risiko for Bias-vurdering, observationellestudier, fokuseret spørgsmål 5 (PICO 6) konsensus

Risiko for Bias-vurderinger, observationellestudier, fokuseret spørgsmål 9 (PICO 7) konsensus

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1)

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 2 (PICO 2)

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 3 (PICO 4)

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 5 (PICO 6)

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 6 (PICO 9)

Risiko for Bias-vurderinger, RCT, fokuseret spørgsmål 9 (PICO 7)

Søgeprotokoller

Søgeprotokoller primær litteratur

Søgeprotokoller sekundær litteratur

Søgeprotokoller guidelines