xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

27 FEB 2014
Kortlægningen giver et overordnet billede af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt +60-årige i Danmark.
Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

Dette specifikke forebyggelsesområde er snævert, hvorfor undersøgelsen ikke begrænser sig til at fokusere på selvmordsadfærd, men også på forebyggelse af social og psykisk mistrivsel i denne aldersgruppe. Fokuspunkterne i kortlægningen er indsatser målrettet:

  • Forebyggelse af selvmordsadfærd
  • Alkoholoverforbrug
  • Depression/angst
  • Sårbare livsfaser
  • Ensomhed og social isolation
  • Ældre, der har været indlagt

Kortlægningen omfatter dels en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner, dels en række interviews med kommunale ledere af de forebyggende hjemmebesøg, ældrekonsulenter, sundhedschefer, demenskonsulenter mv.


Hent publikationen