xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Samtaler om sundhed på arbejdspladsen kan føre til ændringer i sundhedsadfærd

Sundhedsstyrelsen har evalueret projektet ” Sundhedstjek – styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud”. Evalueringen ser på, hvordan der kan rekrutteres borgere til sundhedstjek og sundhedstilbud, og om det kan føre til ændringer i borgernes sundhedsadfærd.

10 JAN 2022

Gennem de seneste 25 år er antallet af danskere med type 2-diabetes, KOL, muskel-skeletlidelser og hjertekarsygdomme steget. Der er stor social forskel på, hvem der får disse lidelser. Sandsynligheden for at blive diagnosticeret med type 2-diabetes er eksempelvis dobbelt så stor for borgere uden en uddannelse sammenlignet med borgere, der har en lang uddannelse.

11 kommuner har fra 2016 til 2019 afprøvet forskellige metoder til at rekruttere borgere, til et sundhedstjek og en sundhedssamtale og derefter henvise dem til et kommunalt sundhedstilbud efter behov. Desuden har kommunerne afprøvet forskellige målrettede tilbud til disse borgere.

Arbejdspladserne er en vigtig arena til rekruttering

En vigtig erfaring fra projektet er, at et sundhedstjek på arbejdspladsen er et god måde at målrette det forebyggende arbejde på i forhold til ulighed i sundhed, da der blandt de rekrutterede borgere var en overrepræsentation af borgere med kort uddannelse.

”Vi skal prioritere indsatserne dér hvor de gør størst forskel. En vigtig erfaring fra evalueringen er, at et sundhedstjek på arbejdspladser er en god måde at målrette det forebyggende arbejde. På udvalgte arbejdsplaser kan vi finde personer, der kan have glæde af et forebyggende sundhedstjek og samtale om sundhed. Samtidig kan arbejdspladserne også være ramme for det forebyggende arbejde efterfølgende,” siger Charlotte Kira Kimby, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Samtalen om sundhed kan skubbe en ændring i gang

På tværs af projekter er det erfaringen, at sundhedssamtalen er en vigtig del af sundhedstjekket. Spørgsmål som "Hvordan har du det?" er en god vej til at få en dialog om sundhed og trivsel. Samtalerne har efterfølgende sat skub i ændring af deltagernes sundhedsadfærd for 21 procent af deltagerne.

”Evalueringen viser, at vi gennem et sundhedstjek kan nå borgere, som normalt ikke er i kontakt med kommunen. Og desuden viser den også, at deltagerne rent faktisk handler på baggrund af viden og refleksioner fra sundhedssamtalen siger Charlotte Kira Kimby.

Læs den samlede evaluering her

Læs mere om projektet her