xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Antallet af smittede stiger, men sygdomsbyrden falder

Den stigende samfundssmitte afspejler sig ikke i antallet af indlagte og i endnu mindre grad i indlagte med alvorlig sygdom.

24 JAN 2022

Tidligere i epidemien var der en tæt sammenhæng mellem antal smittede, antal indlagte og antal indlagte på intensiv afdeling. Denne sammenhæng er ikke længere tydelig. Den samlede smitteudbredelse i samfundet kan derfor ikke bruges til at forudsige, hvor mange der bliver alvorligt syge med behov for indlæggelse på sygehus.  

Indsigt i sygdomsbyrden kan man derfor bedst opnå ved at følge indlæggelser på sygehus. Denne uges statusrapport benytter flere opgørelsesmetoder for bedre at belyse sygdomsbyrden fra covid-19 på sygehusene. På den baggrund vurderer Sundhedsstyrelsen, at mellem 30 og 40 procent af det samlede antal indlagte patienter med positiv PCR-test ikke er indlagt på grund af covid-19 sygdom. Under halvdelen af de øvrige patienter som er indlagte på et somatisk sygehus, er indlagt med en nedre luftvejsinfektion som følge af covid-19 sygdom. Patienter med nedre luftvejsinfektion, særligt hvis de har andre risikofaktorer som høj alder, svær overvægt, anden sygdom eller manglende vaccination, kan risikere at udvikle lungesvigt og få behov for intensiv behandling, herunder respiratorbehandling. Denne vurdering bygger på helt nye opgørelser fra Sygehusmedicinregistreret.

”Vi ser at antallet af smittede stiger, men samtidig falder sygdomsbyrden på sygehusene. Det er meget glædeligt, at der er færre indlagte på intensiv afdeling og at en faldende andel, får et alvorligt sygdomsforløb. Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både den omfattende immunitet i befolkningen, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-varianten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom,” siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

”Vi skal dog i den kommende tid følge udviklingen i antallet af patienter med alvorlig covid-19 sygdom tæt. Derfor er denne overvågning så vigtig. Hvis der sker stigende smitte i de ældre aldersgrupper kan det medføre flere indlæggelser. Sygehusene har heldigvis fået meget erfaring med at behandle de patienter, der bliver syge af covid-19, og vi forventer også at få flere forebyggende tablet-behandlinger i den nærmeste fremtid.”    

Situationen lige nu er, at det samlede antal indlagte er relativt stabilt og at der er få indlagte på intensiv afdeling, færre end frygtet i november 2021, inden omikron blev den dominerende variant. Presset på sygehusene tager gradvist af, og flere regioner er i gang med at reducere deres covid-19 beredskab. Ligesom i resten af samfundet er sygehusene også udfordret af personalemangel, som følge af sygdom og isolation. 

Statusrapport

Her kan du blive vaccineret

Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet